Departamente

1. Departamentul de Filologie Rusă şi Slavă – Str. Pitar Moş, nr. 7-13, et. 1

Director departament: Prof. dr. Axinia CRASOVSCHI

2. Departamentul de Hungarologie, Studii Iudaice şi Rromani – Str. Pitar Moş, nr. 7-13, et. 1

Director departament: Prof. dr. Madeea AXINCIUC

3. Departamentul de Engleză – Str. Pitar Moş, nr. 7-13, et. 2

Director departament: Conf. dr. Dragoș Alexandru IVANA

4. Departamentul de Limbă şi Literatură Franceză – Str. Edgar Quinet 5-7, et. 2

Director departament: Prof. dr. Lidia COTEA

5. Departamentul de Limbi Moderne – Str. Academiei nr.14, subsol (Facultatea de Matematică şi Informatică)

Director departament: Lect. dr. Raluca ANDREESCU

6. Departamentul de Limbi şi Literaturi Germanice – Str. Pitar Moş, nr. 7-13, parter

Director departament: Prof. Dr. Horatiu Gabriel DECUBLE

7. Departamentul de Limbi şi Literaturi Orientale  – Str. Pitar Moş, nr. 7-13, et. 1

Director departament: Prof. dr. Luminita MUNTEANU

8. Departamentul de Limbi şi Literaturi Romanice, Clasice și Neogreacă – Str. Edgar Quinet 5-7, ET.3

Director departament:  Prof. dr. Mianda CIOBA

Share This