Licenţă

ANUNȚ IMPORTANT PRIVIND MODIFICAREA EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR

Consiliul Facultății de Limbi și Literaturi Străine a decis modificarea structurii examenului de finalizare a studiilor universitare de licență în ședința de consiliu din 10 septembrie. Această decizie se aplică începând cu sesiunea de licență iunie 2022 (sesiunea din februarie 2022 rămâne neschimbată). Astfel:

Program de studii Structura examen de licență
Limbă şi Literatură (Filologie) EXAMEN DE LICENȚĂ (SCRIS):
Examen 1: Limba A
Examen 2: Limba B
Studii Culturale Susținerea  lucrării de licență
Limbi Moderne Aplicate EXAMEN DE LICENȚĂ (SCRIS):
Examen 1: Engleză + Limba B
Examen 2: Drept + Economie
Traducere şi Interpretare EXAMEN DE LICENȚĂ A ȘI B (SCRIS ȘI ORAL):
Examen 1: Limba A (scris)
Examen 2: Limba B (scris)
Examen 3: Limba A (oral – interpretare consecutivă)
Examen 4: Limba B (oral – interpretare consecutivă)

ATENȚIE! La programul de studii Traducere și Interpretare nu se pot susține examenele orale fără promovarea celor scrise la aceeași limbă!

Sesiunea de licență/disertație februarie 2022

ATENȚIE! MODIFICĂRILE STABILITE MAI JOS RĂMÂN VALABILE ȘI ÎN SESIUNILE AFERENTE ANULUI UNIVERSITAR 2020/2021 (IUNIE 2021, SEPTEMBRIE 2021, FEBRUARIE 2022)

Consiliul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine a decis modificarea structurii examenului de finalizare a studiilor universitare de licenţă pentru sesiunea iunie 2020 (respectiv, septembrie 2020 şi februarie 2021), în condiţiile restricţiilor care decurg din declararea stării de urgenţă şi cele ulterioare acesteia. Astfel:

Program de studii Structura examen de licenţă
Limbă şi literatură modernă (Filologie) Susţinerea lucrării de licenţă (online)
Studii culturale Susţinerea  lucrării de licenţă (online)
Limbi moderne aplicate Susţinerea  lucrării de licenţă (online)
Traducere şi interpretare 1. Proba de interpretare consecutivă (online)
2. Susţinerea lucrării de licență (online)

 

Precizări (din Procedura-cadru privind desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor de licență și master pentru anul universitar 2019-2020 pe perioada stării de urgență și a impunerii unor restricții de distanțare socială adoptată de Universitatea din Bucureşti)

  1. Modificările aprobate de Senatul Universităţii din Bucureşti pentru structura examenului de finalizare sunt valabile pentru toate sesiunile aferente anului universitar 2019-2020 (iunie-iulie 2020, septembrie 2020, februarie 2021 – acolo unde acestea se organizează) și numai pentru aceste sesiuni.
  2. La examenul de finalizare se pot înscrie și absolvenții din promoțiile anterioare.
  3. Calendarul și documentele necesare înscrierii se afișează pe site-ul facultății cu cel puțin 2 săptămâni înainte de data examenului.
  4. Înscrierea absolvenților se va realiza cu cel puțin 5 zile înainte de data primei probe.

Informații generale

Examenele de finalizare a studiilor se organizează în trei sesiuni anuale, cu aceeași tematică, în lunile IUNIE, SEPTEMBRIE și FEBRUARIE. Calendarul general (perioada orientativă) pentru cele trei sesiuni este stabilit prin structura anului universitar, la nivel de universitate și poate fi consultat AICI. Pentru examenele de finalizare a studiilor există o procedură de înscriere prealabilă, organizată înainte de sesiunea propriu-zisă. Înscrierea presupune absolvirea integrală a cursurilor unui program de licență, indiferent de promoție. Tematica și bibliografia sunt aceleași pentru toți candidații, indiferent de promoția acestora (un absolvent dintr-o promoție anterioară va susține examenul conform normelor din prezent indiferent de structura examenului la momentul absolvirii). Calendarul specific (înscrieri, probe) este stabilit la nivel de facultate și publicat pe site.

Pentru promovarea licenței și acordarea diplomei este nevoie ca un absolvent al unui program de licență să obțină o medie a probelor de cel puțin 6,00 și să promoveze fiecare probă cu cel puțin nota 5,00. În interiorul probei pot exista examene distincte, care trebuie promovate separat cu cel puțin nota 5,00, iar nota probei reprezintă media aritmetică a examenelor susținute. Atenție! Notele și mediile NU se rotunjesc. 

ATENȚIE! Examenele de licență pot fi susținute și promovate independent (în sesiuni diferite), cu excepția examenelor orale de la programul de studiu Traducere și Interpretare, care pot fi susținute doar de candidații care au promovat proba scrisă la limba respectivă. De asemenea, un candidat care a promovat doar o probă din cele două într-o sesiune anterioară poate solicita echivalarea notei respective și susținerea probei nepromovate. Un candidat licențiat nu poate susține din nou examenul de licență!

Anunțurile pentru sesiunile de licență pot fi consultate mai jos:

 

 

Modificări importante privind anul universitar 2021-2022

Modalitatea de desfășurare a cursurilor

Consiliul Facultății de Limbi și Literaturi Străine a hotărât în data de 16 septembrie 2021 că forma de desfășurare a tuturor activităților didactice pentru ciclul de licență va fi online in semestrul 1 al anului 2021-2022. Pentru ciclul de masterat, forma de desfășurare a activităților didactice poate fi consultată AICI.

 

Modalitatea de finalizare a studiilor universitare de licență (sesiunile iunie 2022, septembrie 2022, februarie 2023)

Consiliul Facultății de Limbi și Literaturi Străine a hotârât în data de 10 septembrie 2021:

  • reintroducerea probelor scrise (pentru specializarea A și specializarea B), cu renunțarea la elaborarea proiectului de licență pentru domeniile de studii limbă și literatură, limbi moderne aplicate, traducere și interpretare*;
  • finalizarea studiilor universitare prin proiect de licență pentru programele de studii culturale (Studii americane și Studii iudaice).  

Această decizie se aplică începând cu anul universitar 2021-2022.

*Pentru programul de studii Traducere și Interpretare, structura examenului de finalizare a studiilor include în continuare și examenul oral pentru ambele specializări.

 

Modalitatea de desfășurare a examenelor

Consiliul Facultății de Limbi și Literaturi Străine a hotărât în data de 10 septembrie 2021 că desfășurarea examenelor de an (verificări și examene, sesiunile ianuarie-februarie 2022, mai-iunie 2022, septembrie 2022) va avea loc în format fizic, la sediul facultății, indiferent de modalitatea în care vor avea loc cursurile în anul universitar 2021-2022.

Licenţă şi disertaţie – septembrie 2021

Status adeverințe de licență/disertație: Licență - adeverințele pot fi ridicate pentru toate programele;Disertație - adeverințele pot fi ridicate pentru toate programele. Adeverințele pot fi ridicate în timpul programului de lucru cu publicul al secretariatului...

read more

Licenţă şi disertaţie – iunie 2021

Status adeverințe de licență/disertație: Licență - Limbă și Literatură - adeverințele pot fi ridicate;Licență - Limbi Moderne Aplicate - adeverințele pot fi ridicate;Licență - Studii Culturale - adeverințele pot fi ridicate;Licență - Traducere și Interpretare - -...

read more

Licenţă şi disertaţie – februarie 2021

Adeverințele de licență și disertație pentru toate programele de studiu pot fi ridicate în timpul programului de lucru cu publicul, începând cu data de 23 februarie. ATENȚIE! Cei care își ridică adeverințele trebuie să aducă 2 fotografii 3/4 (pe hârtie fotografică)și...

read more

Licenţă şi disertaţie – septembrie 2020

Adeverințele de licență și disertație pentru toate programele de studiu pot fi ridicate în timpul programului de lucru cu publicul. ATENȚIE! Cei care își ridică adeverințele trebuie să aducă 2 poze mici și o folie de plastic transparentă A4 Consiliul Facultăţii de...

read more

Licenţă şi disertaţie – iunie 2020

Adeverințele de licență și disertație pentru toate specializările și programele de studiu pot fi ridicate astăzi (9.07) între orele 12:30 și 15:30, vineri (10.07) între orele 10:00 și 12:00, luni (13.07) între orele 9:30-12:30 și ulterior, în timpul programului de...

read more

Licenţă şi disertaţie – ianuarie-februarie 2020

ÎNSCRIERI: 20, 22 ianuarie, program 9:30 - 12:30; 21 ianuarie, program 12:30 - 15:30.  ATENȚIE! Începând cu sesiunea iunie 2018, lucrările de licență și disertație se depun, în format fizic și electronic, la înscriere, conform art. 13 din Regulamentul de organizare și...

read more

Licenţă şi disertaţie – septembrie 2019

29 august, program 10:00-14:00 30 august, program 10:00-12:00 ATENȚIE! Începând cu sesiunea iunie 2018, lucrările de licență și disertație se depun, în format fizic și electronic, la înscriere, conform art. 13 din Regulamentul de organizare și desfășurare...

read more

Licenţă şi disertaţie – iunie 2019

3-6 iunie / 10-12 iunie program 11:00-14:00 Comisiile de licență și disertație pot fi consultate AICI. Eventualele contestații vor fi depuse conform instrucțiunilor comisiei de examinare, publicate împreună cu listele rezultatelor la avizier. În lipsa unor...

read more

Licenţă şi disertaţie – FEBRUARIE 2019

PLANIFICARE LICENŢĂ: FILOLOGIE/STUDII CULTURALE 28 ianuarie – Limbă și Literatură A / Studii Culturale; Ora 9:00, catedre 30 ianuarie – Limbă și Literatură B - ora 9:00: Engleză - Sala 8 Pitar Moș Germană - Sala 9 Pitar Moș Suedeză - Sala 9 Pitar Moș Coreeană -...

read more

Licenţă şi disertaţie – SEPTEMBRIE 2018

PLANIFICARE LICENŢĂ: FILOLOGIE/STUDII CULTURALE 4 septembrie – Limbă și Literatură A / Studii Culturale - ora 9.00, la Catedra secției respective; 5 septembrie – Limbă și Literatură B - ora 9:00: Franceză - Amf. Hasdeu; Engleză - Amf. Shakespeare; Germană +...

read more
Share This