Informații publice

Informațiile financiare ale Universității din București pot fi găsite pe site-ul Universității.

Rapoartele anuale de autoevaluare privind asigurarea calității și rapoartele privind evaluarea activității didactice de către studenți (EADS).

Informațiile privind declarațiile de avere și interese pot fi găsite pe site-ul Universității.

Rapoartele anuale privind Codul drepturilor și obligațiilor studentului (CDOS) pot fi consultate aici.

Posturile vacante pot fi consultate pe site-ul Unibuc, la adresa aceasta.

Planurile strategice și planurile operaționale pot fi consultate aici.