Selectează o Pagină

Informații publice

Informațiile financiare ale Universității din București pot fi găsite pe site-ul Universității.

Rapoartele anuale de autoevaluare privind asigurarea calității, rapoartele ARACIS și rapoartele privind evaluarea activității didactice de către studenți (EADS).

Informațiile privind declarațiile de avere și interese pot fi găsite pe site-ul Universității.

Rapoartele anuale privind Codul drepturilor și obligațiilor studentului (CDOS) pot fi consultate aici.

Posturile vacante pot fi consultate pe site-ul Unibuc, la adresa aceasta.

Planurile strategice și planurile operaționale pot fi consultate aici.