Consiliul FLLS

Consiliul Facultății de Limbi și Literaturi Străine reprezintă comunitatea universitară și este organismul deliberativ și decizional al FLLS.

Regulamentul Consiliului Facultății de Limbi și Literaturi Străine (2016)

DEPARTAMENTUL DE ENGLEZĂ
Prof. dr. Bogdan Ștefănescu
Prof. dr. habil. Alina Tigău
Conf. dr. Ruxandra Drăgan
Conf. dr. Dragoș Ivana
Conf. dr. Dan Mateescu
Conf. dr. Daria Protopopescu

DEPARTAMENTUL DE FILOLOGIE RUSĂ ŞI SLAVĂ
Prof. dr. Axinia Crasovschi
Lect. dr. Aliona Bivolaru
Lect. dr. Dușița Ristin

DEPARTAMENTUL DE HUNGAROLOGIE, STUDII IUDAICE ŞI RROMANI
Prof. dr. Madeea Axinciuc
Lect. dr. Réka Pupp

DEPARTAMENTUL DE LIMBA ŞI LITERATURA FRANCEZĂ
Prof. dr. Lidia Cotea
Prof. dr. Ileana Mihăilă
Conf. dr. Marina Păunescu

DEPARTAMENTUL DE LIMBI MODERNE
Lect. dr. Raluca Andreescu
Asist. dr. Irina Bocianu

DEPARTAMENTUL DE LIMBI ŞI LITERATURI GERMANICE
Prof. dr. Gabriel Horațiu Decuble
Conf. dr. Maria Irod
Conf. dr. Ileana Ratcu

DEPARTAMENTUL DE LIMBI ŞI LITERATURI ORIENTALE
Prof. dr. Luminița Munteanu
Conf. dr. Laura Sitaru

DEPARTAMENTUL DE LIMBI ŞI LITERATURI ROMANICE, CLASICE ŞI NEOGREACĂ
Prof. dr. Mianda Cioba
Prof. dr. Ioana Costa
Conf. dr. Mihail Enăchescu
Conf. dr. Roxana Utale
Lect. dr. Claudia Vlad

STUDENȚI REPREZENTANȚI

Filologie:
Elisa Enciu
Oana Ghiță
Iuliana Ghiga
Andreea Vasilache

Traducere și Interpretare:
George Ilinca

Limbi Moderne Aplicate:
Mădălin Catană

Studii Culturale:
Andreea Ștefănescu

Master:
Otilia Mocanu

Doctorat:
Andrei Călinoaia

Președinte: Decan, conf. dr. Laura Sitaru
Responsabil comisie: Conf. dr. Mugur Zlotea

Membri:
Conf. dr. Oana-Dana Balaş (prodecan)
Conf. dr. Sorana Corneanu
Lect. dr. Anca Bercaru
Lect. dr. Adriana Dănilă
Lect. dr. Anca Dinu
Student Iuliana Ghiga
Student Elisa Enciu

Contact: ceac@lls.unibuc.ro

COMISIA DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ
Președinte: Prof. dr. Ioana Costa
Vicepreședinte: Prof. dr. habil. Alina Tigău
Membri:
Lect. dr. Dușița Ristin
Lect. dr. Claudia Vlad
Student doctorand Andrei Călinoaia

COMISIA DE INTEGRITATE ACADEMICĂ
Președinte: Prof. dr. Ileana Mihăilă
Vicepreședinte: Prof. dr. Axinia Crasovschi
Membri:
Prof. dr. Mianda Cioba
Conf. dr. Ruxandra Drăgan
Conf. dr. Roxana Utale
Student Oana Ștefania Ghiță
Student Elisa Enciu

COMISIA DE RESURSE
Președinte: Prof. dr. Bogdan Ștefănescu
Vicepreședinte: Prof. dr. Madeea Axinciuc
Membri:
Asist. dr. Irina Bocianu
Student Andreea Ștefănescu
Student Andreea Vasilache

COMISIA DE REGULAMENTE
Președinte: Prof. dr. Luminița Munteanu
Vicepreședinte: Conf. dr. Dan Mateescu
Membri:
Prof. dr. Horațiu Decuble
Conf. dr. Mihail Enăchescu
Conf. dr. Dragoș Ivana
Conf. dr. Marina Păunescu
Student Iuliana Ghiga

COMISIA DE RELAȚII INTERNAȚIONALE
Președinte: Conf. Maria Irod
Vicepreședinte: Lect. dr. Réka Pupp
Membri:
Conf. dr. Raluca Andreescu
Conf. dr. Ileana-Maria Ratcu
Student George Ilinca

COMISIA DE STUDII
Președinte: Prof. dr. Lidia Cotea
Vicepreședinte: Conf. dr. Daria Protopopescu
Membri:
Conf. dr. Oana-Dana Balaș (prodecan, membru invitat)
Lect. dr. Aliona Bivolaru
Student Otilia Mocanu
Student Mădălin Catană

ACTUALITATE
Informații despre procesul de alegeri din 2021
Mesajul și datele de contact ale studenților reprezentanți
Informații despre alegerile de la nivelul școlilor doctorale


INFORMAȚII GENERALE

Alegerile studenţeşti au loc la începutul semestrului 1 din fiecare an universitar pentru stabilirea reprezentanților în Senatul UB și Consiliul FLLS, dar și pentru alcătuirea noii conduceri a Asociației Studenților din Facultatea de Limbi și Literaturi Străine – Universitatea din București (ASLS).

Alegerile se organizează în baza următoarelor regulamente:

1. Regulamentul de alegere a reprezentanţilor studenţilor în structurile de conducere ale Universităţii din Bucureşti, propus și aprobat de Senatul UB, care stabilește și calendarul (general sau, în cazuri excepționale, punctual) alegerilor pentru toate structurile Universității.

2. Metodologia de organizare a alegerilor studențești în Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, validată anual de Adunarea Generală a Asociației Studenților din Facultatea de Limbi și Literaturi Străine – Universitatea din București (ASLS).

Alegerile studențești sunt organizate, conform Regulamentului UB, de către asociația sau asociațiile studențești din FLLS, împreună cu comisia electorală.

Studenții reprezentanți ai FLLS au trei locuri în Senatul UB și nouă locuri în Consiliul FLLS, ocupate conform Metodologiei de alegeri.

Președintele Asociației Studenților din Facultatea de Limbi și Literaturi Străine – Universitatea din București (ASLS) este ales anual, conform statutului, de către studenții FLLS la o dată care poate coincide sau nu cu alegerile pentru studenții reprezentanți, conform metodologiei proprii de alegeri.