Selectează o Pagină

Regulamente

Regulamente și proceduri relevante pentru studenți și cadre didactice

REGLEMENTĂRI LA NIVEL NAȚIONAL

Legea Educaţiei Naţionale
Codul drepturilor şi obligaţiilor studentului (ORDIN MECTS NR. 3666)

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI

Carta Universității din București 2023
Codul drepturilor si obligatiilor studentului UB 

Regulament privind activitatea profesională a studenților din Universitatea din București (2022)
Regulament de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și master în UB

Metodologie de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale personalului didactic și de cercetare 2021
Metodologie_desfășurare activitati predare online IF 2022
Regulament privind inițierea, aprobarea, revizuirea, monitorizarea și evaluarea programelor de studii din cadrul UB
Regulament privind elaborarea și revizuirea planului de învățământ
Procedură internă privind parcursul dosarelor pentru autorizare, acreditare și evaluare periodică

FACULTATEA DE LIMBI ȘI LITERATURI STRĂINE

Pentru cadre didactice
Regulament de organizare și funcționare al Facultății de Limbi și Literaturi Străine (2018)
Regulamentul Consiliului Facultății de Limbi și Literaturi Străine (2016)
Regulament de organizare a concursurilor didactice în Facultatea de Limbi și Literaturi Străine (2023), însoțit de Criteriile interne de performanță științifică (2023)
Metodologia de promovare în cariera didactică, însoțită de Decizia CF nr. 10 din 29.03.2021
Metodologie de acordare a gradației de merit în Facultatea de Limbi și Literaturi Străine (2022)
Metodologia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale cadrelor didactice
Procedură privind desfășurarea examenului de finalizare a studiilor universitare de licență în cadrul Facultății de Limbi și Literaturi Străine
Procedură de desfășurare a concursului de admitere pentru ciclul de licență
Procedură de desfășurare a concursului de admitere pentru ciclul de master
Metodologia organizării și desfășurării concursului de admitere la studiile universitare de doctorat
Protocol de colaborare Facultatea de Limbi și Literaturi Străine – Facultatea de Litere

Pentru studenți
Regulament privind activitatea profesională a studenților din Facultatea de Limbi și Literaturi Străine (valabil de la 1 octombrie 2022)
ATENŢIE! Regulamentul conține anexe privitoare la frauda academică, practica profesională și sesiunile în care se susțin cele 3 (4) examinări aferente fiecărui curs. Mai multe despre plagiat aici: PDF / Powerpoint
Regulament intern privind organizarea și desfășurarea practicii profesionale în Facultatea de Limbi și Literaturi Străine (2021)
Regulament privind creditele pentru voluntariat în cadrul Universității din București
Calendarul examenelor / restanțelor
Procedura de contestare a examenelor scrise 
Cerere de contestare a notei (model)
Procedura privind trecerea notelor în catalog