Selectează o Pagină

Limbă și Literatură

Filologie
<strong>01</strong> Despre
Programul de studii de licență Limbă și literatură îți oferă ocazia să studiezi o combinație între două limbi moderne sau clasice care te pasionează:

  • O limbă modernă (A) și o limbă modernă (B) / limba latină (B) / limba română (B)
  • Filologie clasică (limba latină și limba greacă veche)

Ai de unde alege, însă trebuie să știi cum combini o limbă A cu o limbă B:

  • Poți studia ca limbă A sau B: engleză, franceză, germană, italiană, neerlandeză, portugheză, rusă, spaniolă, suedeză
  • Poți studia exclusiv ca limbă A: arabă, bulgară, cehă, chineză, japoneză, maghiară, neogreacă, polonă, rromani, sârbă, slovacă, turcă, ucraineană
  • Poți studia exclusiv ca limbă B: catalană, coreeană, hindi, latină, persană, română
  • Combinație fixă: limba latină (A) și limba greacă veche (B)

Nu sunt admise următoarele combinații: spaniolă (A) – italiană (B), italiană (A) – spaniolă (B), portugheză (A) – rusă (B), rusă (A) – portugheză (B), portugheză (A) – latină (B), rusă (A) – latină (B).

În cazul ambelor specializări, programul de studii își propune, pe de o parte, aprofundarea cunoștințelor de limbă, literatură și civilizație în sens tradițional și, pe de alta, introducerea și / sau consolidarea unui set de competențe specializate, care să îți permită să te integrezi pe piața muncii în structuri academice sau în structuri economice private.

Vei descoperi, așadar, că dimensiunea academică, ce oferă o pregătire teoretică, se îmbină cu dimensiunea profesională, care asigură contextul potrivit aprofundării unor concepte din diferite domenii, cu stagii de practică intra muros (în cadrul Universității din București) sau extra muros (în colaborare cu parteneri externi).

Dimensiunile academică şi profesională ale acestui program sunt completate de dimensiunea cercetării, concretizată în practica de cercetare.

De asemenea, vei avea posibilitatea de a urma facultativ Modulul psihopedagogic, un program de formare a cadrelor didactice pentru învățământul preuniversitar primar și gimnazial.

<strong>02</strong> Competențe
Competenţe instrumentale (cunoştinţe generale de bază în studii culturale comparate şi studii în domeniul filologic, cunoaşterea a două limbi, culturi şi literaturi străine, capacitatea de a folosi diferite tehnici de producere şi de interpretare de text);

Competenţe interpersonale (abilitatea de a colabora cu specialişti din alte domenii, de a aprecia diversitatea şi multiculturalitatea, de a lucra într-un context european şi internaţional);

Competenţe sistemice (capacitatea de a înţelege şi de a interpreta cultura proprie şi pe cea a altor ţări); competenţe psiho-sociale (pregătirea filologică permite predarea limbilor străine studiate la nivel preuniversitar, cu condiţia absolvirii modulului psiho-pedagogic).

<strong>03</strong> Discipline

Mai multe detalii despre discipline găsești în planul de învățămînt și în fișa disciplinei.

 

<strong>04</strong> Cursuri și seminare

Anul universitar se împarte în două semestre. În fiecare dintre acestea, orarul tău va cuprinde între 24 și 28 de ore de curs și de seminar distribuite între cele două specializări.

Cursul, de caracter teoretic, se adresează unei serii (peste 50 de studenți), pe când seminarul, de natură practică, presupune lucrul cu grupe (între 15 și 30 de studenți).

<strong>05</strong> Ce înseamnă A și B?
Aceste etichete desemnează limbile pe care le vei studia: specializarea A principală și specializarea B secundară. Iată câteva asemănări și diferențe între ele:

Literatură și cultură
Structura limbii
Practica limbii
Opționale
Discipline care se studiază la specializările A și B.
Concepte de lingvistică
Concepte de teorie literară
Istoria limbii
Lingvistică comparată
Literatură comparată
Discipline care se studiază la specializarea A.
14 – 18 Număr de ore pe săptămână la specializarea A
10 Număr de ore pe săptămână la specializarea B
Practica profesională
Practica de cercetare
Se pot efectua atât la specializarea A, cât și la specializarea B.

 

<strong>06</strong> După absolvire...
Ai luat cu brio examenul de licență și vrei să știi ce faci mai departe: studiezi în continuare sau te angajezi?

STUDII

Te va interesa oferta de programe de master a Facultății de Limbi și Literaturi Străine.

ANGAJARE

Programul Limbă și literatură te pregătește pentru diverse profesii și domenii de activitate: lingvist, filolog, interpret, traducător, redactor-publicist, tehnoredactor, referent, lector în presa scrisă, în audio-vizual (mass-media) şi în sectorul editorial, ziarist, critic literar, arhivist, documentarist, bibliotecar, muzeograf, cadru didactic în învăţământul preuniversitar şi universitar, cercetător ştiinţific, angajat în diverse companii, de profil sau mixte etc

Alegerea

Paraschiva-Ioana Bâlea, studentă în anul II la Filologie Italiană-Coreeană ne va povesti puțin despre ea și experiența ei la FLLS.

Andreea-Ioana Cuprian, studentă în anul III la Filologie Engleză-Română ne va povesti puțin despre ea și experiența ei la FLLS.

Sergiu Lozinschi, student în anul II la Filologie Spaniolă-Rusă ne va povesti puțin despre el și experiența lui la FLLS.

Maria-Aylin Ghela, studentă în anul III la Filologie Clasică (Latină – Greacă Veche) ne va povesti puțin despre ea și experiența ei la FLLS.

Angajare

Raluca-Alexandra Barbu, absolventă a secției Filologie Chineză-Coreeană ne va povesti puțin despre ea și experiența ei la FLLS.