Selectează o Pagină

Limbi Moderne Aplicate

Limbi Moderne Aplicate

<strong>01</strong> Despre

Programul de studii de licență Limbi moderne aplicate îți oferă ocazia să studiezi o combinație între engleză și o altă limbă străină, la alegere dintre: franceză, germană, italiană, rusă, spaniolă, cehă, croată, polonă, slovacă.

Este bine să știi că se acceptă grupe de începători la oricare dintre limbi, cu excepția limbii engleze. De asemenea, limbile cehă, croată, polonă, slovacă nu se oferă anual.

Programul are un caracter profesional și interdisciplinar, propunându-și pe de-o parte aprofundarea cunoștințelor de limbaj specializat în două limbi străine cu statut egal, pe de altă parte introducerea sau consolidarea, după caz, a conceptelor specifice limbajelor juridic, economic, politic, care să devină operaționale în structurile administrative, juridice sau economice.

Rolul programului este acela de a forma resursa umană necesară ca răspuns nevoii din ce mai mari de specialiști bilingvi, operaționali și polivalenți în egală măsură, capabili să se integreze imediat și eficient în structuri de management, marketing, comerț, administrație.

Programul asigură, prin dimensiunea profesională, un cadru propice de armonizare a aprofundării conceptelor teoretice din multiple domenii – lingvistic, economic, juridic, politic – cu stagiile de practică în diverse întreprinderi de comerț, bănci, organizații multinaționale, de telefonie mobilă, strategie de marketing, sondaje, administrație, cabinete de avocatură etc.

Programul explorează, așadar, mai multe direcții distincte, dar și complementare în același timp:

  1. Studierea limbajelor specializate în două limbi străine
  2. Studierea conceptelor specifice civilizației limbilor studiate
  3. Studierea/aprofundarea cunoștințelor de drept civil, dreptul muncii, de teorii ale dreptului, de drept comunitar
  4. Studierea și aprofundarea cunoștințelor de macroeconomie, microeconomie, finanțe, managementul resurselor umane
  5. Introducerea elementelor de tehnologia informației

Vei descoperi că dimensiunea academică, ce oferă o pregătire teoretică, se îmbină cu dimensiunea profesională, care asigură contextul potrivit aprofundării unor concepte din diferite domenii, cu stagii de practică intra muros (în cadrul Universității din București) sau extra muros (în colaborare cu parteneri externi).

Componentele academică şi profesională ale acestui program sunt completate de dimensiunea cercetării, concretizată în practica de cercetare.

De asemenea, vei avea posibilitatea de a urma facultativ Modulul psihopedagogic, un program de formare a cadrelor didactice pentru învățământul preuniversitar primar și gimnazial.

<strong>02</strong> Competențe

Competenţe instrumentale (cunoştinţe generale de bază în studii din domeniul limbilor moderne aplicate, cunoaşterea a două limbi și străine, capacitatea de a folosi diferite tehnici de producere şi de interpretare de text).

Competenţe interpersonale (abilitatea de a colabora cu specialişti din alte domenii, de a aprecia diversitatea şi multiculturalitatea, de a lucra într-un context european şi internaţional).

Competenţe sistemice (capacitatea de a înţelege şi de a interpreta cultura proprie şi pe cea a altor ţări); competenţe psiho-sociale (pregătirea filologică permite predarea limbilor străine studiate la nivel preuniversitar, cu condiţia absolvirii modulului psiho-pedagogic).

<strong>03</strong> Discipline

Mai multe detalii despre discipline găsești în planul de învățămînt și în fișa disciplinei.

 

<strong>04</strong> Cursuri și seminare

Anul universitar se împarte în două semestre. În fiecare dintre acestea, orarul tău va cuprinde între 24 și 28 de ore de curs și de seminar distribuite între cele două specializări.

Cursul, de caracter teoretic, se adresează unei serii (peste 50 de studenți), pe când seminarul, de natură practică, presupune lucrul cu grupe (între 15 și 30 de studenți).

<strong>05</strong> Ce înseamnă A și B?

Aceste etichete desemnează cele două limbi pe care le vei studia, însă celor două specializări le corespunde un număr egal de discipline, de ore și de credite, la care se adaugă cursuri comune de economie, drept și limba română.

<strong>06</strong> După absolvire...

Ai luat cu brio examenul de licență și vrei să știi ce faci mai departe: studiezi în continuare sau te angajezi?

STUDII

Te va interesa oferta de programe de master a Facultății de Limbi și Literaturi Străine.

ANGAJARE

Programul Limbi moderne aplicate te pregătește pentru diverse profesii și domenii de activitate: Absolvenții pot profesa în sistemul public administrativ, al instituțiilor de cultură, în cercetare, în organizațiile non-guvernamentale, în sistemul mass-media, în domeniul firmelor private, cu capital mixt, a firmelor multinaționale etc. Pot deveni asistenți, manageri în limbi străine, funcționari în instituții europene, traducători specializați în limbaje de profil, secretari de firmă, organizatori de evenimente, documentariști etc.

Alegerea

Andrei-Mădălin Catană, student în anul III la Limbi Moderne Aplicate Engleză-Germană ne va povesti puțin despre el și experiența lui la FLLS.

Miruna-Gabriela Flipache, studentă în anul III la Limbi Moderne Aplicate Engleză-Franceză ne va povesti puțin despre ea și experiența ei la FLLS.

Angajare

Andra Iosif, absolventă a secției Limbi Moderne Aplicate Engleză-Germană ne va povesti puțin despre ea și experiența ei la FLLS.