Selectează o Pagină

Studii Americane

Studii Americane

<strong>01</strong> Despre

Programul de licență Studii americane îți oferă ocazia să studiezi limba engleză și o limbă complementară (la alegere în funcție de oferta disponibilă) din perspectiva studiilor culturale.

Studiile americane reprezintă un program de academic și profesional inter- și multidisciplinar. Programul răspunde necesităţii realizării reformelor democratice, precum și interesului societăţii româneşti pentru experienţa americană şi creării unor noi oportunităţi pe piaţa muncii în raport de rolul jucat de Statele Unite în lumea contemporană şi dezvoltarea relaţiilor româno-americane.

Studii americane înseamnă, în primul rând, a fi în mijlocul transformărilor fundamentale care se petrec de mai bine de un deceniu în ştiinţele umaniste şi apoi în interacţiunea dintre acestea, ştiinţele societăţii şi cele ale naturii şi impactul tehnologiei comunicaţionale.

În acest scop programul oferă cursuri ancorate în arii diverse cum ar fi: cultură și literatură, cultură pop, istoria artelor, societate și comunicare, media și film, istorie și politică, ştiinţe politice, filosofie.

Cursurile se organizează exclusiv în limba engleză de către cadre didactice care au efectuat specializări în Statele Unite, precum şi de cel puţin doi profesori americani veniţi în România prin schimburile Fulbright. Mai multe detalii despre discipline găsești în planul de învățămînt și în fișa disciplinei.

Dimensiunea academică, ce oferă o pregătire teoretică, se îmbină cu dimensiunea profesională, care asigură contextul potrivit aprofundării unor concepte din diferite domenii, cu stagii de practică intra muros (în cadrul Universității din București) sau extra muros (în colaborare cu parteneri externi).

Dimensiunile academică şi profesională ale acestui program sunt completate de dimensiunea cercetării, concretizată în practica de cercetare.

<strong>02</strong> Competențe

Cunoaşterea, înţelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază ale domeniului şi ale ariei de specializare; utilizarea lor adecvată în comunicarea profesională.

Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea unor variate tipuri de concepte, situaţii, procese, proiecte etc. asociate domeniului.

Aplicarea unor principii şi metode de bază pentru rezolvarea de probleme / situaţii bine definite, tipice domeniului în condiţii de asistenţă calificată.

Utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de evaluare pentru a aprecia calitatea, meritele şi limitele unor procese, programe, proiecte, concepte, metode şi teorii.

Elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea unor principii şi metode consacrate în domeniu.

Executarea responsabilă a sarcinilor profesionale în condiţii de autonomie restrânsă şi asistenţă calificată.

Familiarizarea cu rolurile şi activităţile specifice muncii în echipă şi distribuirea de sarcini pentru nivelurile subordonate.

Conştientizarea nevoii de formare continuă; utilizarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru dezvoltarea personală şi profesională.

<strong>03</strong> Cursuri și seminare

Anul universitar se împarte în două semestre. În fiecare dintre acestea, orarul tău va cuprinde între 24 și 28 de ore de curs și de seminar distribuite între cele două specializări.

Cursul, de caracter teoretic, se adresează unei serii (peste 50 de studenți), pe când seminarul, de natură practică, presupune lucrul cu grupe (între 15 și 30 de studenți).

<strong>04</strong> După absolvire...

Ai luat cu brio examenul de licență și vrei să știi ce faci mai departe: studiezi în continuare sau te angajezi?

STUDII

Te va interesa oferta de programe de master a Facultății de Limbi și Literaturi Străine.

ANGAJARE

Programul Studii americane te pregătește pentru diverse profesii și domenii de activitate: referent de specialitate, documentarist, profesor în învățământul secundar, cercetător, asistent de cercetare, redactor, funcționar de stat, funcționar public, lucrător în companii mari și mici, consultant administrație publică, consilier administrație publică, referent de specialitate administrație publică, referent de specialitate așezământ cultural, specialist în protocol și ceremonial, etnograf, expert în domeniul etnografiei, etnolog, consilier primării pe probleme de specific local, consilier probleme refugiați, consilier probleme de minorități.

Alegerea

Diana-Ioana Cenușă, studentă în anul III la Studii Culturale – Studii Americane și limba complementară B – Germană ne va povesti puțin despre ea și experiența ei la FLLS.

Maria-Talida Izdrăilă, studentă în anul III la Studii Culturale – Studii Americane și limba complementară B – Franceză ne va povesti puțin despre ea și experiența ei la FLLS.