Selectează o Pagină

Studii Iudaice

Studii Iudaice

<strong>01</strong> Despre

Programul de licență Studii iudaice propune, pe de o parte, aprofundarea cunoștințelor de limbă, literatură și civilizație în sens tradițional și, pe de alta, introducerea și / sau consolidarea unui set de competențe specializate, care să le permită studenților să se integreze pe piața muncii, în structuri academice sau în structuri economice private.

Tradiţia, cultura şi civilizaţia iudaică reprezintă un domeniu de studiu ce îşi găseşte în mod legitim locul între domeniile umaniste. În construirea programului de Studii iudaice s-a avut în vedere schițarea unui plan de învățământ integrat care să ofere cursuri de limbă, istorie, literatură, filosofie oferind, astfel, instrumente diverse și complementare de cunoaștere a culturii iudaice.

Programul ținea seama de faptul că în cazul spaţiului iudaic nu se poate vorbi doar despre o limbă şi o literatură, ci despre câteva limbi (ebraică biblică, aramaică, iudeo-arabă, idiş, ladino, ebraică modernă) și mai multe „genuri” literare (literatură biblică, pseudoepigrafică, apocaliptică, rabinică, filosofică, mistică, modernă şi contemporană – creată, la rîndul său, în câteva limbi şi în arii geografice diferite), fiecare propriu unei perioade anume şi dezvoltat în spații geografice și contexte istorice multiple ce au generat curente de gândire, credinţe și tradiţii diverse.

Studiile iudaice oferă, pe de o parte, instrumentele necesare cunoașterii spaţiului cultural iudaic iar, pe de altă parte, posibilitatea comparării acestui spaţiu de tradiţie şi gândire cu alte spaţii studiate în cadrul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine. În cazul studiilor culturale, abordarea prin comparaţie a unui alt spaţiu cultural este necesară nu doar pentru înţelegerea adecvată a spaţiului studiat, ci şi pentru însuşirea instrumentelor şi metodelor specifice unei abordări în mod necesar interculturale.

La momentul actual, programul Studii iudaice al Facultății de Limbi și Literaturi Străine (Universitatea din București) reprezintă singurul program de licență cu specializare în domeniul studiilor culturale iudaice oferit absolvenților de liceu pe piața universitară din România.

Mai multe detalii despre disciplinele studiate găsești în planul de învățământ și în fișa disciplinei.

Dimensiunea academică, ce oferă o pregătire teoretică, se îmbină cu dimensiunea profesională, care asigură contextul potrivit aprofundării unor concepte din diferite domenii, cu stagii de practică intra muros (în cadrul Universității din București) sau extra muros (în colaborare cu parteneri externi).

Dimensiunile academică şi profesională ale acestui program sunt completate de dimensiunea cercetării, concretizată în practica de cercetare și în lucrarea de licență.

<strong>02</strong> Competențe

Cunoaşterea, înţelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază ale domeniului şi ale ariei de specializare; utilizarea lor adecvată în comunicarea profesională.

Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea unor variate tipuri de concepte, situaţii, procese, proiecte etc. asociate domeniului.

Aplicarea unor principii şi metode de bază pentru rezolvarea de probleme / situaţii bine definite, tipice domeniului în condiţii de asistenţă calificată.

Utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de evaluare pentru a aprecia calitatea, meritele şi limitele unor procese, programe, proiecte, concepte, metode şi teorii.

Elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea unor principii şi metode consacrate în domeniu.

Executarea responsabilă a sarcinilor profesionale în condiţii de autonomie restrânsă şi asistenţă calificată.

Familiarizarea cu rolurile şi activităţile specifice muncii în echipă şi distribuirea de sarcini pentru nivelurile subordonate.

Conştientizarea nevoii de formare continuă; utilizarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru dezvoltarea personală şi profesională.

<strong>03</strong> Cursuri și seminare

Anul universitar se împarte în două semestre. În fiecare dintre acestea, orarul tău va cuprinde între 24 și 28 de ore de curs și de seminar.

Cursul, de caracter teoretic, se adresează unei serii (peste 50 de studenți), pe când seminarul, de natură practică, presupune lucrul cu grupe (între 15 și 30 de studenți).

<strong>04</strong> După absolvire...

Ai luat cu brio examenul de licență și vrei să știi ce faci mai departe: studiezi în continuare sau te angajezi?

STUDII

Te va interesa oferta de programe de master a Facultății de Limbi și Literaturi Străine.

ANGAJARE

Programul Studii iudaice te pregătește pentru diverse profesii și domenii de activitate: documentarist, editor, organizator/coordonator (prestări servicii, protocol, tîrguri si expoziţii, evenimente, proiecte), publicist comentator, referent de specialitate învăţământ, interpret, traducător, redactor-publicist, tehnoredactor, referent, lector în presa scrisă, în audio-vizual (mass media) şi în sectorul editorial, ziarist, critic literar, arhivist, bibliotecar, bibliograf, muzeograf, consilier/consultant (afaceri, politică etc.), profesor (învăţământul preşcolar, primar, gimnazial, liceal), secretar (organizaţii, asistent director, secretar literar, secretar de redacție), secretar în instituţii de învăţământ, cercetător ştiinţific şi asistent de cercetare, cercetător în domeniul didactic şi cel pedagogic.

Alegerea

Onisim Pînzariu, student în anul I la Studii Culturale – Studii Iudaice și limba complementară B – Franceză ne va povesti puțin despre el și experiența lui la FLLS.

Andreia Ionela Pîrvu, studentă în anul III la Studii Culturale – Studii Iudaice și limba complementară B – Engleză ne va povesti puțin despre ea și experiența ei la FLLS.