Selectează o Pagină

Perfecționare

Cursurile de perfecționare (gradele didactice I și II) sunt organizate de Biroul Perfecționare, la nivel de Universitate.

Mai multe informații AICI.

Profesorii coordonatori și propunerile de lucrări pentru Facultatea de Limbi și Literaturi Străine pot fi consultate

AICI.

Cursurile de perfecționare (gradele didactice I și II) sunt organizate de Biroul Perfecționare, la nivel de Universitate.

Mai multe informații AICI.

Profesorii coordonatori și propunerile de lucrări pentru Facultatea de Limbi și Literaturi Străine pot fi consultate

AICI.