Informații publice

Informațiile financiare ale Universității din București pot fi găsite pe site-ul Universității, mai exact: https://www.unibuc.ro/despre-ub/informatii-de-interes-public/informatii-publice/

Informațiile privind declarațiile de avere și interese pot fi găsite pe site-ul Universității, mai exact: https://www.unibuc.ro/despre-ub/informatii-de-interes-public/informatii-publice/

Posturile vacante pot fi consultate la adresa https://unibuc.ro/despre-ub/organizare/administratie/directia-resurse-umane/posturi-vacante/

Rapoartele anuale de autoevaluare privind asigurarea calității și rapoartele privind evaluarea activității didactice de către studenți (EADS) pot fi consultate AICI.

Rapoartele anuale privind Codul drepturilor și obligațiilor studentului (CDOS) pot fi consultate AICI.

Planurile strategice și planurile operaționale pot fi consultate AICI

Share This