Digital Humanities

PREZENTAREA PROGRAMULUI

Programul de masterat Digitalizarea în științe umaniste/ Digital Humanities, desfășurat integral în limba engleză, este primul masterat de acest tip din România și Europa de Sud-Est care își propune să formeze specialiști în domeniu, încadrându-se într-un curent interdisciplinar, inovator, de integrare a două domenii științifice: tehnologiile digitale și științele umaniste.

Obiectivul principal al acestui program masteral este formarea de absolvenți capabili să stăpânească tehnologia digitală și să o aplice la probleme practice din domeniul umanist. Ca atare, programul se adresează atât absolvenților de facultăți umaniste (limbi străine, litere, științe sociale, istorie etc.), cât și absolvenților de facultăți cu profil tehnic (informatică, automatică, matematică etc.).

Studenții capătă cunoștințe teoretice și le aplică în laborator într-o arie largă de tematici cum ar fi: modelarea și interpretarea datelor specifice domeniului umanist, lingvistica de corpus, programare de bază, ontologii, editare digitală, biblioteconomie, baze de date, teste statistice și metode de evaluare, tehnici de învățare automată, procesare automată de text – morfologie,
parsare, semantică formală și distribuțională, tehnici de vizualizare etc.

MOBILITĂȚI

Aflați mai multe despre mobilități de pe pagina Facultății de Limbi și Literaturi Străine.

DEBUȘEE PROFESIONALE

Recent, pe piața muncii sunt din ce în ce mai căutați specialiști în domenii interdisciplinare, ca analiști și programatori cu o pregătire solidă în domeniul lingvisticii, literaturii, socio-lingvisticii, istoriei, cât și lingviști și umaniști în general, cu pregătire temeinică în aplicații și tehnologii IT, care să editeze, adnoteze, proceseze, analizeze și interpreteze date prin tehnici și unelte informatice specifice.

Editarea digitală de text, conservarea patrimoniului cultural sau procesarea limbajului natural sunt doar câteva dintre temele cele mai promițătoare. Absolvenții pot opta pentru o carieră în industrie sau (și) în cercetare: (de exemplu, programul doctoral interdisciplinar al Universității din București, lansat în 2019).

CONTACT

Coordonator de program, lect. dr. Anca DINU