Lingvistica limbii engleze. Metode şi aplicaţii

PREZENTAREA PROGRAMULUI

Programul de masterat Lingvistica limbii engleze. Metode și aplicații, desfășurat integral în limba engleză, oferă cursuri şi seminare variate care creează cadrul necesar pentru un salt calitativ de la simple descrieri ale datelor empirice la studiul sistematic al limbii într-un cadru teoretic bine definit.

Programul porneşte de la ideea centrală că studiul facultăţii limbajului deschide o fereastră către mintea umană. Lingvistica este mai mult decât elaborarea de gramatici descriptive şi dicţionare sau cunoaşterea unui număr cât mai mare de limbi. Pariul este să reuşim să înţelegem şi să explicăm natura facultăţii limbajului şi să identificăm proprietăţile esenţiale ale limbilor naturale.

Prin metodele de predare, prin implicarea studenţilor în formularea de ipoteze, testarea şi evaluarea critică a acestora, programul îi echipează cu aparatul conceptual și metodele necesare pentru înțelegerea și analizarea oricărui sistem lingvistic.

Astfel, programul de masterat Lingvistica limbii engleze. Metode și aplicații contribuie la dezvoltarea gândirii analitice, a capacităţii de argumentare logică, de lucru în echipă şi de comunicare într-o diversitate de registre și situații, competenţe necesare în orice domeniu de activitate.

În cadrul acestui program de masterat se studiază diferite discipline, dintr-o varietate largă de perspective. Acestea sunt grupate în 5 module: (i) lingvistica limbii engleze; (ii) discurs și argumentare; (iii) achiziţia şi învăţarea limbii; (iv) didactica limbii engleze; (v) lingvistică computaţională.

La acestea se adaugă un atelier la nivel avansat de practica limbii engleze. Programul include şi cursuri opţionale; în fiecare semestru studenții au libertatea de a alege un curs opţional oferit de MLLE sau un curs oferit de alte programe masterale din domenii conexe.

MOBILITĂȚI

Aflați mai multe despre mobilități de pe pagina Facultății de Limbi și Literaturi Străine.

DEBUȘEE PROFESIONALE

Programul de masterat Lingvistica limbii engleze. Metode și aplicații îi pregăteşte pe studenţi pentru numeroase domenii de activitate. Aceştia pot activa ca asistenţi de cercetare, lexicografi, documentarişti, lingvişti consultanţi în domeniile juridic, economic, medical etc., profesori în învăţământul pre-universitar, traducători, redactori de carte, corectori, ziarişti, referenţi de specialitate în diverse ONG-uri, instituții şi agenţii publice naţionale şi internaţionale.

Absolvenţii pot opta pentru continuarea studiilor în cadrul Școlii doctorale „Limbi şi Identităţi Culturale”, ceea ce le permite să devină cercetători sau cadre didactice universitare. Absolvenţi ai programului au fost admişi, cu bursă, la studii doctorale la universităţi de prestigiu din Europa (Universitat Autònoma de Barcelona; Universiteit Leiden; Norges Arktiske Universitet, Tromsø; Università Ca’ Foscari, Veneţia) şi din Statele Unite ale Americii (Rutgers University; University of Connecticut; Central University of New York; Texas University at Austin; University of Massachusetts, Amherst).

CONTACT

Coordonator onorific, prof. emerit Alexandra CORNILESCU
Coordonator executiv, prof. dr. Larisa AVRAM

ALTE INFORMAȚII

De ce lingvistica limbii engleze?