Strategii comunicaţionale interculturale – literare şi lingvistice

PREZENTAREA PROGRAMULUI

Programul de masterat Strategii comunicaţionale interculturale – literare şi lingvistice aprofundează domeniul filologic al germanisticii din perspectivă interculturală, punând accentul pe interacțiunea limbii germane în sincronie și diacronie cu arii lingvistice învecinate (celtică, slavă, romanică etc.), pe fenomenele migrației și al globalizării, pe relațiile interculturale, pe  varietățile limbii și a literaturilor germanofone (germană, austriacă, elvețiană, inclusiv literatura minorităților germanofone din România), pe aprofundarea culturii și civilizației din spațiul germanofon și, nu în ultimul rând, vine în întâmpinarea nevoilor masteranzilor de a-și continua eforturile de achiziție a limbii, prin cursuri practice variate, a căror tematică este structurată pe competențe (comunicare orală, comunicare scrisă, traducerea textului literar etc.). De altfel, raportul dintre disciplinele teoretice și cele practice este net în favoarea celor din urmă, domeniile de aplicare a cunoștințelor teoretice fiind circumscrise, toate, ariei epistemologice a comunicării (presă și mass-media, traduceri literare, limbaje științifice, mediere interculturală
etc.).

La programul Strategii comunicaţionale interculturale – literare şi lingvistice toate cursurile se desfășoară în limba germană, iar masteranzii beneficiază de stagii profesionale și orientări metodologice de cercetare pentru elaborarea lucrării de disertație.

Echipa didactică a departamentului este îmbogățită, la acest program masteral, de colaboratori externi – profesori emeriți sau profesori invitați – cu o excelentă pregătire profesională și cu un palmares științific impresionant.

MOBILITĂȚI

Aflați mai multe despre mobilități de pe pagina Facultății de Limbi și Literaturi Străine.

DEBUȘEE PROFESIONALE

Absolvenții programului de masterat Strategii comunicaţionale interculturale – literare şi lingvistice își pot găsi debușeul profesional fie în domeniul didactic (profesori de limba germană la nivel liceal și gimnazial, în funcție și de pregătirea pedagogică absolvită), dar și ca cercetători, lingviști, traducători, interpreți de conferință, critici literari, redactori de editură, în mass-media sau în noile media, scriitori, jurnaliști, diplomați, referenți sau experți în instituțiile culturale.

CONTACT

Coordonator de program, prof. dr. Horațiu DECUBLE