Selectează o Pagină

Revista Cercurilor studenţeşti ale Departamentului de Limba şi Literatura Franceză (RCSDLLF)

ISSN: 2286-1165; L-2286-1165

DOI: 10.31178/RCSDLLF

Contact: rcsdllf@gmail.com

Revista Cercurilor studenţeşti ale Departamentului de Limba şi Literatura Franceză (RCSDLLF), înfiinţată în 2012, este o publicaţie a Departamentului de Limba şi Literatura Franceză rezervată studenţilor celor 3 cicluri de studiu (licenţă, masterat, doctorat), reunind cele mai bune articole rezultate din intervenţiile acestora în cadrul celor 5 cercuri ştiinţifice studenţeşti ale Departamentului: Literatură, cultură şi civilizaţie franceză, Lingvistică franceză teoretică şi aplicată, CONTRASTER – Contrastivitate, traducere specializată, terminologie, CENTRAL – Traduceri literare, respectiv Literatura extremului contemporan: Premiul Goncourt. Alegerea studenţilor români (cerc organizat în jurul activităţilor Juriului bucureştean pentru desemnarea laureatului Premiului Goncourt, eveniment cultural internaţional la care Departamentul de Limba şi Literatura Franceză participă din 2013). Fiecare contribuţie este validată de un specialist, care asumă oficial coordonarea lucrării.

RCSDLLF, o premieră pe plan internaţional ca tip de demers ştiinţific, a instituit un standard de excelenţă pentru cercetarea studenţească, recunoscut ca atare nu doar la nivel naţional, ci şi internaţional, căpătând din 2013 o mare vizibilitate odată cu participarea Departamentului de Limba şi Literatura Franceză, prin echipe studenţeşti de elită, la jurizarea anuală pentru acordarea Premiului Goncourt. Menţionăm faptul că, din 2017, Revista găzduieşte şi contribuţii ştiinţifice primite din partea altor Departamente de Franceză din ţară şi din străinătate.

RCSDLLF se individualizează astfel în peisajul publicaţiilor ştiinţifice de înaltă clasă printr-o dublă delimitare: tinereţea autorilor, care, deşi nu sunt încă cercetători consacraţi (marea majoritate fiind proaspeţi absolvenţi ai ciclului licenţă – lucru cu totul special în peisajul publicaţiilor internaţionale de gen), fac dovada unei remarcabile maturităţi analitice şi hermeneutice, dar şi specificul publicului căruia i se adresează (studenţi, masteranzi, doctoranzi), pentru care revista, prin profilul ei, funcţionează ca un etalon al cercetării de top.

RCSDLLF are o apariţie pe an. Predarea articolelor care au obţinut avizul profesorilor coordonatori (din ţară sau din străinătate) se face până la data de 1 iulie a fiecărui an. Sunt reţinute în vederea publicării doar articolele care obţin validarea comitetului ştiinţific internaţional, format din specialişti în domeniile literaturii, studiilor culturale, lingvisticii teoretice şi aplicate – principalele axe de cercetare dezvoltate în cadrul revistei. Toate articolele sunt recenzate în sistem “blind review”. Autorii ale căror articole sunt selectate primesc în acest sens o notificare din partea editorilor revistei până la data de 1 septembrie a fiecărui an.

Articolele se redactează în limba franceză. Publicarea este gratuită şi deschisă tuturor studenţilor (L-M-D) din toate centrele universitare din ţară şi străinătate.

Indexări în baze de date internaţionale:
CEEOL: https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=2407

Revista Cercurilor studenţeşti ale Departamentului de Limba şi Literatura Franceză (RCSDLLF), editată de Lidia Cotea, Cătălina Gîrbea şi Marina Păunescu, a fost distinsă, în decembrie 2022, cu Premiul Senatului Universităţii din Bucureşti, ediţia a VI-a, categoria „Cea mai bună revistă” (pentru reviste editate de colective din Universitatea din Bucureşti).

Director:

  • Prof. dr. habil. Lidia COTEA, Universitatea din Bucureşti

 

Colegiul de redacţie:

  • Prof. dr. habil. Lidia COTEA, Universitatea din Bucureşti
  • Prof. dr. habil. Cătălina GÎRBEA, Universitatea din Bucureşti
  • Conf. dr. Marina PĂUNESCU, Universitatea din Bucureşti
  • Conf. dr. Anca-Marina VELICU, Universitatea din Bucureşti
  • Prof. dr. Martin AURELL, Universitatea Poitiers
  • Conf. dr. Laurent HABLOT, Universitatea Poitiers
  • Prof. dr. Karin UELTSCHI, Universitatea Reims
  • Prof. dr. habil. Monica VLAD, Universitatea Ovidius din Constanţa
  • Conf. dr. Cristiana PAPAHAGI, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca

Normele de redactare pot fi consultate AICI.

Sumarul numărului curent (RCSDLLF, 12/2023):

DOI: 10.31178/RCSDLLF.12

DOI: 10.31178/RCSDLLF.12.1

DOI: 10.31178/RCSDLLF.12.2

DOI: 10.31178/RCSDLLF.12.3

DOI: 10.31178/RCSDLLF.12.4

DOI: 10.31178/RCSDLLF.12.5

DOI: 10.31178/RCSDLLF.12.6

DOI: 10.31178/RCSDLLF.12.7

DOI: 10.31178/RCSDLLF.12.8

DOI: 10.31178/RCSDLLF.12.9

DOI: 10.31178/RCSDLLF.12.10

DOI: 10.31178/RCSDLLF.12.11

DOI: 10.31178/RCSDLLF.12.12

DOI: 10.31178/RCSDLLF.12.13

DOI: 10.31178/RCSDLLF.12.14

 

Arhiva numerelor anterioare poate fi consultată AICI.