Selectează o Pagină

Revista Romano-Bohemica

Revistă pentru studii central-europene

Journal for Central European Studies

 

Editată de:

Edited by:

Sorin Paliga

______

Sigla publicației:

Logo by:

Martina Souček (Součková)

_______

Studiile vor fi trimise la adresa de e-mail:

sorin.paliga@lls.unibuc.ro

sorin.paliga@gmail.com

Universitatea din București

Facultatea de limbi și literaturi străine

Departamentul de filologie rusă și slavă

Str. Pitar Moș 7–13

București

Autorii sunt răspunzători de conținutul articolelor. Redacția nu intervine în textul ori în conținutul acestora decât pentru corecturi gramaticale ori minimal stilistice. Acestea se fac cu acordul autorilor. Redacția poate respinge unele articole dacă acestea nu corespund normelor academice sau le poate sugera autorilor să facă unele modificări pentru ca materialul să fie publicabil.

Indicații pentru autori

Studiile, articolele și alte materiale se vor trimite într‑un format uzual (rtf, doc, docx, odt). Autorii sunt rugați să folosească referințele bibliografice în format Harvard: http://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm

Dacă se folosesc fonturi cu o codare specială, autorii trebuie să trimită și fontul împreună cu articolul respectiv.

Papers should be sent to e-mail:

sorin.paliga@lls.unibuc.ro

sorin.paliga@gmail.com

University of Bucharest

Faculty of Foreign Languages and Literatures

Department of Russian and Slavic Philology

Str. Pitar Moș 7–13

Bucharest, Romania

 

Authors are solely responsible for the contents of their papers. Editors do not modify the text, unless there are obvious grammar errors or minimal stylistic changes are required. These are done with the authors’ consent. The editors may reject studies if these do not follow the academic norms, or may ask the authors to make certain changes so that the paper may be published.

Indications for authors

Studies or any other materials should be sent in a usual format (rtf, doc, docs, odt). Authors are kindly asked to use Harvard referencing: http://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm

If fonts with custom encoding are used, these should accompany the paper.