Regulamente

Regulament privind activitatea profesională a studenţilor din Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, actualizat în şedinţa Consiliului Facultăţii din 26.09.2012:

Descarcă DOC / PDF

ATENŢIE! Regulamentul conţine anexe privitoare la frauda academică, practica profesională şi sesiunile în care se susţin cele 3 (4) examinări aferente fiecărui curs. Mai multe despre plagiat aici: PDF / Powerpoint

Calendarul examenelor/restanţelor poate fi consultat separat AICI (<– CLICK)

Procedura pentru contestarea examenelor scrise (conform cu Codul drepturilor și obligațiilor studentului) poate fi consultată AICI (<– CLICK);

Un model pentru cererea de contestare a unei note poate fi găsit AICI (<– CLICK);

Procedura privind completarea notelor în catalog poate fi consultată AICI (<– CLICK)

Regulament de organizare și funcționare al Facultății de Limbi și Literaturi Străine (2018)

Regulament de acordare a gradațiilor de merit în Facultatea de Limbi și Literaturi Străine (2017)

Precizări privind organizarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și master în UB – 2017

Regulament privind activitatea profesională a studenţilor din Universitatea din Bucureşti – actualizat 2016

Legea Educaţiei Naţionale

Codul drepturilor şi obligaţiilor studentului (ORDIN MECTS NR.3666)

Codul drepturilor si obligatiilor studentului UB 

 

Share This