Selectează o Pagină

Taxe

ATENȚIE! Dovada de plată, indiferent de forma plății (chitanță / ordin de plată / confirmarea transferului online etc.) se aduce/trimite la secretariat în original și copie! În perioada suspendării cursurilor fizice, se recomandă trimiterea dovezii de plată prin e-mail, de pe adresa instituțională, către secretara de an.

Toate taxele din cursul anului se plătesc la casieria Universităţii. Taxele de studii pot fi plătite și online sau în conturile FLLS:

 • Taxa anuală de școlarizare (pentru studenții români sau cetățeni UE cu taxă) pentru anii de licență I, master I, doctorat I și reînmatriculare (indiferent de anul de studiu) după cum urmează:
  • ciclul de licenţă – 4150 RON;
  • ciclul masteral – 4260 RON;
  • doctorat – 8360 RON.
 • Taxa anuală de școlarizare (pentru studenții români sau cetățeni UE cu taxă) pentru anii de licență II, III, master II și doctorat II+, după cum urmează:
  • ciclul de licenţă – 3650 RON;
  • ciclul masteral – 3750 RON;
  • doctorat – 7350 RON.
 • Taxa pentru semestrul de grație este jumătate din taxa anuală pentru anii terminali, indiferent dacă disciplinele restante sunt pe unul sau ambele semestre.
 • Taxa este plătibilă în două rate. Plata se face în primele 30 de zile de la începerea semestrelor anului universitar
 • Taxa aferentă reexaminărilor cu taxă este 50 RON/disciplină şi se plăteşte înaintea începerii sesiunii aferente.
 • Taxa de reînmatriculare este 300 RON şi se plăteşte în perioada de reînmatriculare (1-15 septembrie, anual).
 • Pentru plata taxei în mai multe tranșe, trebuie depusă ACEASTĂ cerere împreună cu chitanța primei tranșe.
 • Alte taxe: detalii AICI.

ATENŢIE! În sesiunile de admitere, unele taxe aferente admiterii se pot plăti şi în sediile Facultăţii în care au loc procedurile de admitere — vă rugăm să urmăriţi anunţurile legate de admitere în acest sens.

Linkuri UNIBUC:

Taxele de studii și taxele pentru reexaminări se pot plăti în următoarele conturi:

  • Beneficiar: UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
  • Cod fiscal: 4505502
  • Cont IBAN:
   • RO05RNCB0076010452620315 (Filologie, Traducere și Interpretare, Studii Culturale, Doctorat, Masterat – mai puțin CLOE) sau 
   • RO59RNCB0076010452620313 (LMA, Masterat CLOE)
  • BANCA: BCR SECTOR 5
  • Explicaţia: Taxă studiu / reexaminare  la licenţă / master / doctorat / Nume şi prenume student / Specializarea / Anul de studiu

Taxele se pot plăti și online la adresa: https://po.unibuc.ro

 • Rectoratul Universităţii din Bucureşti (Campus Panduri – între Editura UB și clădirea Facultății de Chimie)
   • Adresa – Șoseaua Panduri, nr. 90, Sector 5, 050663, Bucureşti
   • Program general (poate fi modificat în situaţii excepţionale):
    • Luni-joi: 10:00-14:00
    • Vineri: 10:00-12:00
 • Taxele se pot plăti și online la adresa: https://po.unibuc.ro