Selectează o Pagină

Practică pedagogică

Studenții și masteranzii Facultății de Limbi și Literaturi Străine interesați de cariera didactică au posibilitatea de a urma facultativ modulul psihopedagogic Certificare pentru profesia didactică.

Modulul se desfășoară în paralel cu studiile de licență / master și prevede două niveluri:
• nivelul I – licență, certificare pentru învățământul preuniversitar primar și gimnazial;
• nivelul II – master, certificare pentru învățământul preuniversitar liceal.

Coordonatori practică pedagogică 2023-2024

Admiterea la modulul psihopedagogic are loc prin înscriere la Facultatea de Psihologie și Științele Educației. Înscrierea se efectuează exclusiv în anul I de studii de licență / master, în luna octombrie / noiembrie.

AN UNIVERSITAR 2023-2024

Departamentele din cadrul Facultății de Limbi și Literaturi Străine gestionează disciplinele Didactica specializării și Practica pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu.

Didactica specializării
⁕ Nivel I (licență, dublă specializare): specializarea A: anul II, semestrul 2; specializarea B: anul III, semestrul 1
⁕ Nivel I (licență, monospecializare): specializarea A: anul II, semestrul 2
⁕ Nivel II (master): anul II, semestrul 1

Disciplina va figura în orarul specializării Limbă și literatură A.

Practica pedagogică
⁕ Nivel I (licență, dublă specializare): specializarea A: anul III, semestrul 1; specializarea B: anul III, semestrul 2
⁕ Nivel I (licență, monospecializare): specializarea A: anul III, semestrele 1 și 2
⁕ Nivel II (master): anul II, semestrul 1

Disciplina nu figurează în orar, însă dacă ai întrebări poți contacta coordonatorul de practică pedagogică de la specializările A și B pe care le urmezi.

La sfârșitul fiecărui semestru, îți recomandăm să îți verifici cu atenție situația din cadrul modulului psihopedagogic pe care îl urmezi și și să comunici secretariatului DPPD orice schimbări apărute în situația ta școlară (d. ex., retragere, exmatriculare, reînmatriculare etc.).

Pentru informații suplimentare vizitează pagina Facultății de Psihologie și Științele Educației sau contactează secretariatul DPPD responsabil (Complex Leu, Bd. Iuliu Maniu, nr. 1-3, corp A, etaj 5, tel. 021.318.15.52)

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI
Secretariat DPPD, tel.: 021.318.15.52

FACULTATEA DE LIMBI ȘI LITERATURI STRĂINE
Prodecan responsabil cu practica pedagogică, conf. dr. Oana-Dana Balaș
Coordonatori de practică pedagogică 2023-2024 (pentru fiecare specializare în parte)