Selectează o Pagină

Proceduri

Studenţii care au fost exmatriculaţi cu drept de reînmatriculare (indiferent de motivul exmatriculării) se pot reînmatricula în anul academic din care au fost exmatriculaţi, în fiecare an, în perioada 1-15 septembrie, la secretariatul Facultăţii, aducând chitanţa de plată a taxei de reînmatriculare.

ATENȚIE! Orice solicitare de echivalare a creditelor (sau disciplinelor) promovate în cicluri de studii anterioare (pentru trecerea în an superior, de exemplu) se va depune până la 15 octombrie, în anul admiterii!

ATENȚIE! În cazul persoanelor care au studiat următoarele limbi A (Turcă, Suedeză, Neerlandeză, Bulgară, Cehă, Croată, Polonă, Slovacă, Sârbă, Ucraineană) și/sau limbi B (Catalană, Neerlandeză, Suedeză, Persană, Hindi și LMA – Rusă, Bulgară, Cehă, Croată, Polonă, Slovacă, Sârbă, Ucraineană) trebuie să verifice la secretariat dacă se pot reînmatricula înainte de a plăti taxa (trebuie să existe o promoție compatibilă – an și specializare – în anul universitar respectiv).

Studenţii care au avut întrerupere de studii nu sunt nevoiţi să îndeplinească alte proceduri în afara înscrierii în an, în luna octombrie, conform planificării secretariatului.

Studenţii care doresc să întrerupă (motivat) studiile, o pot face în intervalul de la 1 octombrie până la terminarea semestrului II al anului academic pe care doresc să-l întrerupă, începând cu anul al II-lea. În anul I nu se pot întrerupe studiile, conform RAPS.

Întreruperea se poate face o singură dată, pentru un interval de până la 3 ani. Despre pașii care trebuie urmați pentru întreruperea de studii, contactați secretara de an.

La revenirea din întrerupere, se va lua în considerare statutul anterior (buget/taxă) numai dacă întreruperea a fost făcută înainte de data de 1 decembrie a anului universitar întrerupt, în caz contrar (întreruperi făcute ulterior), revenirea se va face automat la taxă.

Taxele de studii achitate în momentul întreruperii rămân valabile la revenire.

ATENȚIE! Revenirea din întrerupere poate avea loc numai într-un an în care se școlarizează ambele specializări (A/B) ale studentului.

Următoarele specializări nu școlarizează în fiecare an: limbile A (Turcă, Suedeză, Neerlandeză, Bulgară, Cehă, Croată, Polonă, Slovacă, Sârbă, Ucraineană); limbile B (Catalană, Neerlandeză, Suedeză, Persană, Hindi și LMA – Rusă, Bulgară, Cehă, Croată, Polonă, Slovacă, Sârbă, Ucraineană).

Studenţii care la sfârşitul anului III/M2 au fost încadraţi în semestru de graţie trebuie să depună o cerere de înscriere la secretariat în perioada 1-15 septembrie, înaintea înscrierii în an  din luna octombrie.

Studenţii aflaţi în semestru de graţie vor urma susţine examenele (şi pot urma cursurile) pentru disciplinele rămase restante la sfârşitul anului III/M2 în semestrele aferente (inclusiv dacă acestea sunt în semestre diferite). Conform deciziei Consiliului FLLS, finalizarea studiilor are loc conform calendarului anilor terminali (chiar dacă restanțele sunt doar pe primul semestru), așadar studenții din semestrele de grație se vor putea înscriere la licență/disertație după ce promovează toate disciplinele restante, începând cu sesiunea din iunie a anului academic respectiv.

Numărul maxim de examinări pentru fiecare disciplină este de trei (3) şi coincide cu planificarea pentru anul III. În condiţii excepţionale, Consiliul Facultăţii poate acorda o a patra examinare, pentru motive bine întemeiate (detalii în Regulament).

Taxa aferentă semestrului de graţie este de jumătate din taxa curentă de şcolarizare şi se plăteşte în primele 30 de zile de la începerea anului academic.

Studenții de la licență care doresc să-și schimbe specializarea B vor urma procedurile stabilite de secretariat în intervalul 1-31 octombrie din anul I (în anul admiterii). Schimbarea limbii B după admitere se poate face o singură dată. După data de 31 octombrie, specializarea B nu mai poate fi schimbată!

Specializare A sau profilul nu pot fi schimbate decât printr-un nou proces de admitere.

În cazul persoanelor care nu s-au înscris în anul I și nu au semnat contractul de studii, se pot duce direct la secretariat în timpul programului cu publicul pentru a-și ridica actele în original din dosar.

În cazul studenților care s-au înscris în an, au semnat contractul de studii și au primit carnetul de student, trebuie să urmeze următorii pași:

Pasul 1: Trebuie să completeze fișa de lichidare (se poate descărca AICI) și să obțină semnături de la următoarele birouri:

    1. Bibliotecă;
    2. Serviciul Social – mai multe informații AICI.

Pentru primirea vizei de retragere de la bibliotecă:

Pentru studenții înmatriculați după 2022 în anul I care nu au permis:
– este necesară o singură vizită la una dintre filialele BCU din FLLS, aferentă limbii A.

Pentru studenții care au permis sau nu au și sunt înmatriculați anterior anului 2022:
– Studenții care urmează limbi asociate ambelor filiale vor obține viza de lichidare de la ambele, începând cu filiala aferentă specializării B;
– Studenții care urmează limbi asociate unei singure filiale vor obține viza de lichidare de la filiala respectivă.

Filiale BCU în FLLS:
– Sediul din Pitar Moș: Secția Limbi și Literaturi Germanice și Slave (inclusiv Engleză și Studii Americane);
– Sediul din Edgar Quinet: Secția Limbi și Literaturi Romanice, Clasice și Orientale (inclusiv Franceză și Neogreacă).

Mai multe informații AICI.

Pasul 2: Trebuie să meargă cu această fișă completată și semnată de cele două birouri, carnetul de student și legitimația de transport la secretariatul facultății, în timpul programului cu publicul pentru a completa cererea de retragere și a-și primi actele în original din dosar.

 

În cazul pierderii carnetului și/sau a legitimației de student, trebuie să dați un anunț în ziar mergând la un oficiu poștal sau să contactați un site de anunțuri.

După publicarea anunțului, mergeți la secretariat cu dovada publicării anunțului/ printscreen (în cazul publicării într-un ziar electronic) și o cerere adresată doamnei decan de eliberare a unui duplicat. Cele două documente vor fi înmânate secretarei de an.

 

Eliberarea duplicatului poate dura până la 30 de zile.