Selectează o Pagină

Alegeri studenţeşti

ACTUALITATE
Informații despre procesul de alegeri din 2023
Mesajul și datele de contact ale studenților reprezentanți
Informații despre alegerile de la nivelul școlilor doctorale


INFORMAȚII GENERALE

Alegerile studenţeşti au loc la începutul semestrului 1 din fiecare an universitar pentru stabilirea reprezentanților în Senatul UB și Consiliul FLLS, dar și pentru alcătuirea noii conduceri a Asociației Studenților din Facultatea de Limbi și Literaturi Străine – Universitatea din București (ASLS).

Alegerile se organizează în baza următoarelor regulamente:

1. Regulamentul de alegere a reprezentanţilor studenţilor în structurile de conducere ale Universităţii din Bucureşti, propus și aprobat de Senatul UB, care stabilește și calendarul (general sau, în cazuri excepționale, punctual) alegerilor pentru toate structurile Universității.

2. Metodologia de organizare a alegerilor studențești în Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, validată anual de Adunarea Generală a Asociației Studenților din Facultatea de Limbi și Literaturi Străine – Universitatea din București (ASLS).

Alegerile studențești sunt organizate, conform Regulamentului UB, de către asociația sau asociațiile studențești din FLLS, împreună cu comisia electorală.

Studenții reprezentanți ai FLLS au trei locuri în Senatul UB și nouă locuri în Consiliul FLLS, ocupate conform Metodologiei de alegeri.

Președintele Asociației Studenților din Facultatea de Limbi și Literaturi Străine – Universitatea din București (ASLS) este ales anual, conform statutului, de către studenții FLLS la o dată care poate coincide sau nu cu alegerile pentru studenții reprezentanți, conform metodologiei proprii de alegeri.