Selectează o Pagină

Disertaţie

INFORMAȚII GENERALE

SESIUNI
Examenele de finalizare a studiilor se organizează în două sesiuni anuale, cu aceeași tematică, în lunile IUNIE și SEPTEMBRIE.

CALENDAR
Calendarul general (perioada orientativă) pentru cele două sesiuni este stabilit prin structura anului universitar la nivel de universitate și poate fi consultat
AICI.

Calendarul specific (înscrieri, probe) este stabilit la nivel de facultate și publicat pe site. Conform deciziei Consiliului FLLS, finalizarea studiilor are loc conform calendarului anilor terminali (chiar dacă restanțele sunt doar pe primul semestru), așadar studenții din semestrele de grație se vor putea înscriere la licență/disertație după ce promovează toate disciplinele restante, începând cu sesiunea din iunie a anului academic respectiv.

ÎNSCRIERE
Pentru examenele de finalizare a studiilor există o procedură de înscriere prealabilă, organizată înainte de sesiunea propriu-zisă. Înscrierea presupune absolvirea integrală a cursurilor unui program de masterat, indiferent de promoție.

TEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE
Tematica și bibliografia sunt aceleași pentru toți candidații, indiferent de promoția acestora (un absolvent dintr-o promoție anterioară va susține probele conform normelor din prezent indiferent de structura examenului la momentul absolvirii).

ATENȚIE! Începând cu anul universitar 2022-2023, nu se mai organizează sesiunea de disertație în luna februarie.