Proceduri

Studenţii care au fost exmatriculaţi cu drept de reînmatriculare (indiferent de motivul exmatriculării) se pot reînmatricula în anul academic din care au fost exmatriculaţi, în fiecare an, în perioada 1-15 septembrie, la secretariatul Facultăţii, aducând chitanţa de plată a taxei de reînmatriculare.

ATENȚIE! Orice solicitare de echivalare a creditelor (sau disciplinelor) promovate în cicluri de studii anterioare (pentru trecerea în an superior, de exemplu) se va depune până la 15 octombrie, în anul admiterii!

Studenţii care au avut întrerupere de studii nu sunt nevoiţi să îndeplinească alte proceduri în afara înscrierii în an, în luna octombrie, conform planificării secretariatului.

Studenţii care doresc să întrerupă (motivat) studiile, o pot face în intervalul de la 1 octombrie până la terminarea semestrului II al anului academic pe care doresc să-l întrerupă.

Întreruperea se poate face o singură dată, pentru un interval de până la 3 ani. Despre pașii care trebuie urmați pentru întreruperea de studii, contactați secretara de an

La revenirea din întrerupere, se va lua în considerare statutul anterior (buget/taxă) numai dacă întreruperea a fost făcută înainte de data de 1 decembrie a anului universitar întrerupt, în caz contrar (întreruperi făcute ulterior), revenirea se va face automat la taxă.

Taxele de studii achitate în momentul întreruperii rămân valabile la revenire.

Revenirea din întrerupere poate avea loc numai într-un an în care se școlarizează ambele specializări (A/B) ale studentului.

Studenţii care la sfârşitul anului III/M2 au fost încadraţi în semestru de graţie trebuie să depună o cerere de înscriere la secretariat în perioada 1-15 septembrie, înaintea înscrierii în an  din luna octombrie.

Studenţii aflaţi în semestru de graţie vor urma susţine examenele (şi pot urma cursurile) pentru disciplinele rămase restante la sfârşitul anului III/M2 în semestrele aferente (inclusiv dacă acestea sunt în semestre diferite). Conform deciziei Consiliului FLLS, finalizarea studiilor are loc conform calendarului anilor terminali (chiar dacă restanțele sunt doar pe primul semestru), așadar studenții din semestrele de grație se vor putea înscriere la licență/disertație după ce promovează toate disciplinele restante, începând cu sesiunea din iunie a anului academic respectiv.

Numărul maxim de examinări pentru fiecare disciplină este de trei (3) şi coincide cu planificarea pentru anul III. În condiţii excepţionale, Consiliul Facultăţii poate acorda o a patra examinare, pentru motive bine întemeiate (detalii în Regulament).

Taxa aferentă semestrului de graţie este de jumătate din taxa curentă de şcolarizare şi se plăteşte în primele 30 de zile de la începerea anului academic.

Studenții de la licență care doresc să-și schimbe specializarea B vor urma procedurile stabilite de secretariat în intervalul 1-31 octombrie din anul I (în anul admiterii). Schimbarea limbii B după admitere se poate face o singură dată. După data de 31 octombrie, specializarea B nu mai poate fi schimbată!

Specializare A sau profilul nu pot fi schimbate decât printr-un nou proces de admitere.