Burse

Tipuri de burse oferite de Universitatea din Bucureşti:

  1. Burse de performanţă ştiinţifică;
  2. Burse de performanţă „Meritul Olimpic”;
  3. Burse de merit I;
  4. Burse de merit II;
  5. Burse de studiu pentru studenţii cu domiciliul în mediul rural;
  6. Burse sociale;
  7. Burse sociale ocazionale;
  8. Burse speciale;
  9. Burse pentru stagii de studii universitare și postuniversitare în țară/străinătate.

Metodologia acordării burselor pentru anul universitar 2020-2021 poate fi consultată AICI (VALABILĂ ȘI ÎN 2022-2023).

Detalii despre acordarea burselor de merit I, merit II şi ajutor social în anul 2022-2023 pot fi găsite AICI.

Pentru mobilităţi (burse) Erasmus, informaţiile se postează AICI.

1. Când se depun dosarele pentru bursă?

Dosarele pentru bursă se depun de obicei în a doua parte a lunii octombrie, facultatea anunță această perioadă pe site.

2. Dacă sunt în anul I, pot beneficia de bursă de merit/studiu?

Da, poţi beneficia de bursă de merit I chiar dacă eşti în anul I, în funcţie de media de admitere. Însă, nu poţi obţine bursă de merit II în anul 1.

3. Dacă am obținut o bursă, o pot pierde?

Da, dacă pe primul semestru nu obții cel puțin 15 credite (aproximativ jumătate din total), bursa va fi suspendată începând cu semestrul 2.

4. Pe ce dată a lunii se dau bursele?

Bursele se dau la mijlocul lunii, pentru luna anterioară (de exemplu în luna martie primești bursa din luna februarie).
Primele burse din anul universitar sunt virate, de regulă, în luna decembrie (pentru octombrie și noiembrie).

5. Bursele sunt anuale sau semestriale?

Bursele sunt anuale. Nu se redistribuie şi nu se mai aplică pentru alte burse în semestrul 2, cu excepția burselor sociale ocazionale (detalii în metodologie).

6.Cum ajung banii de burse la student?

Poţi intra în posesia banilor printr-un cont bancar (card): după ce ai aflat că iei bursă, o să duci la secretariat extrasul de cont al cardului, unde este scris codul IBAN, iar pe extrasul de cont vei scrie CNP-ul, facultatea, specializarea, anul de studiu, numărul de telefon şi să menţionezi dacă în anul anterior universitar ai mai beneficiat de bursă.

7. Care este media minimă de acordare a bursei de merit/studiu?

Pentru anii 2 și 3, orientativ, media minimă în anul anterior pentru a putea beneficia de bursa de merit II a fost de 9,80, iar de merit I 9,60, dar pot exista diferențe de la an la an, în funcție de numărul de burse alocat de Universitate și de mediile studenților.

Pentru anul 1, bursa de merit I a fost acordată pentru medii de admitere între 9.95 și 10 (licență), respectiv primele două medii de la fiecare program de master.

8. Mai pot beneficia de burse dacă am restanțe?

Pentru a putea beneficia de bursa de merit I și II trebuie să fii integralist.

9. Ce acte sunt necesare pentru bursa socială?

Detalii despre actele necesare pot fi găsite împreună cu informațiile despre burse din anul curent (vezi în tabul anterior).