Selectează o Pagină

Burse

Tipuri de burse oferite de Universitatea din Bucureşti:

– Burse de performanță;
– Burse sociale.

Metodologia acordării burselor pentru anul universitar 2023-2024 poate fi consultată AICI.

Pentru mobilităţi (burse) Erasmus, informaţiile se postează AICI.

1. Când se depun dosarele pentru bursă?

Dosarele pentru bursă se depun de obicei în a doua parte a lunii octombrie, facultatea anunță această perioadă pe site.

2. Dacă sunt în anul I, pot beneficia de bursă de performanță?

Da, poţi beneficia de bursă de performanță chiar dacă eşti în anul I, în funcţie de media de la admitere și modalitatea de admitere.

3. Dacă am obținut o bursă, o pot pierde?

Da, dacă pe primul semestru nu obții cel puțin 15 credite (aproximativ jumătate din total), bursa va fi suspendată începând cu semestrul 2.

4. Pe ce dată a lunii se dau bursele?

Bursele se dau la mijlocul lunii, pentru luna anterioară (de exemplu în luna martie primești bursa din luna februarie).

Primele burse din anul universitar sunt virate, de regulă, în luna decembrie (pentru octombrie și noiembrie).

5. Bursele sunt anuale sau semestriale?

Bursele sunt anuale. Nu se redistribuie şi nu se mai aplică pentru alte burse în semestrul 2, cu excepția burselor sociale ocazionale (detalii în metodologie).

6. Cum ajung banii de burse la student?

Poţi intra în posesia banilor printr-un cont bancar (card): după ce ai aflat că iei bursă, o să duci la secretariat extrasul de cont al cardului, unde este scris codul IBAN, iar pe extrasul de cont vei scrie CNP-ul, facultatea, specializarea, anul de studiu, numărul de telefon şi să menţionezi dacă în anul anterior universitar ai mai beneficiat de bursă.

7. Care este media minimă de acordare a bursei de performanță?

Pot exista diferențe de la an la an, în funcție de numărul de burse alocat de Universitate și de mediile studenților. Pot fi urmărite postările anilor trecuți pentru a vedea orientativ care au fost mediile înainte atât pentru anii 2 și 3 licență, respectiv anul 2 master, cât și pentru anul 1 licenți și master.

8. Mai pot beneficia de burse dacă am restanțe?

Pentru a putea beneficia de bursa de performanță trebuie să fii integralist.

9. Ce acte sunt necesare pentru bursa socială?

Detalii despre actele necesare pot fi găsite împreună cu informațiile despre burse din anul curent.