Selectează o Pagină

Cazări

Comisia de cazare a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine are activitate exclusiv în perioada septembrie-octombrie a fiecărui an universitar şi are competenţe limitate la repartizarea locurilor, până la prima etapă de redistribuiri. Rezultatele repartizării se afişează în a doua parte a lunii septembrie în fiecare an. Redistribuirile la nivel de Facultate au loc în primele zile ale lunii octombrie în fiecare an. Redistribuirile la nivel de Universitate au loc imediat după redistribuirile la nivel de Facultate. Locurile rămase următoarelor etape de redistriburi sau eliberate pe parcursul anului sunt repartizate de Direcția Cămine-Cantine.

Administrarea căminelor şi cantinelor, asigurarea condiţiilor din cămine şi administrarea taxelor aferente locurilor de cazare se află în subordinea Direcției Cămine-Cantine.

Facultatea de Limbi și Literaturi Străine are locuri repartizate în toate căminele Universității din București, cu excepția căminului Gaudeamus. De asemenea, locurile repartizate Facultății în căminele A1, Pallady 1 și 2 au scăzut considerabil în ultimii ani și este posibil ca locurile primite să fie extrem de puține sau rezervate doctoranzilor! Căminul Leu C este în principiu ocupat de studenți străini, însă Facultatea primește un număr limitat de locuri. Vă rugăm să aveți în vedere aceste mențiuni la alegerea opțiunilor de cazare – formularul vă permite să alegeți toate căminele, în ordinea preferințelor.

Locurile sunt insuficiente pentru necesitățile Facultății.

Până la rezolvarea acestei situații, studenții care vor fi înmatriculați pe locuri CU TAXĂ din anul 1 cu media sub 8,00 (secțiile cu admitere pe bază de dosar sau mixtă), respectiv sub 7,00 (secțiile cu admitere pe baza examenului scris) nu pot depune cerere de cazare, cu excepția cazurilor sociale/medicale.

Reamintim următoarele mențiuni (din Procedura de cazare a FLLS):

Art. 14 Comisia de cazare va atribui locuri studenților care au punctajul aferent situației academice sub 510 de puncte (media generală ~8,50) numai în limita locurilor disponibile. Cazurile sociale grave cu situație academică problematică vor fi cazate numai în etapa redistribuirilor, în limita locurilor disponibile. Cazurile care se încadrează în prioritățile de cazare din metodologia UB vor fi cazate în prima etapă, însă locul obținut va fi corespunzător situației academice.

Menţionăm că articolul de mai sus se referă şi la cazurile sociale din viitorul an 1/M1, pentru mediile mai mici decât ultimele medii cazate.

Studenții anilor superiori pot depune cerere în perioada stabilită, indiferent de statutul buget/taxă.

  • Metodologia UB poate fi consultată AICI.
  • Procedura de cazare a FLLS poate fi consultată AICI.
  • Descrierea căminelor UB poate fi consultată AICI.

Pentru orice alte informaţii sau nelămuriri, puteţi trimite un e-mail către: cazari@asls.ro.

Numai în perioada de activitate: septembrie – octombrie!