Selectează o Pagină

Decontări STB

Începând cu anul universitar 2022-2023, a fost aprobată o nouă procedură pentru decontarea abonamentelor STB la nivel de Universitate. Așadar:

 • Solicitările pentru decont se vor depune în perioada 1-14 a fiecărei luni (programul exact va fi anunțat lunar), la casieria din Pitar Moș (parter, dreapta, în capătul holului);
 • Sumele vor fi virate în cont după procesarea solicitărilor la nivel de universitate;
 • Se decontează doar abonamentele metropolitane STB reduse pentru studenți, pentru studenții de la buget, cu vârsta sub 26 de ani, din perioada de activitate didactică (inclusiv sesiunile de examene);
 • Având în vedere neclaritățile din procedura UB, FLLS va accepta în luna decembrie 2022 toate solicitările pentru anul calendaristic 2022 (ianuarie-iunie și septembrie-decembrie, indiferent de data de expirare și de anul academic), urmând ca deconturile respective să fie asumate (aprobate sau respinse) de serviciul financiar al UB.

 

Solicitarea de decontare a abonamentului presupune depunerea următoarelor:

 • Prezentarea carnetului de student sau legitimației de transport în original – la fiecare solicitare;
 • Cardul STB – prezentarea originalului și depunerea unei copii simple – la fiecare solicitare;
 • Bonul fiscal de achiziționare a abonamentului, în original* – la fiecare solicitare;
 • Extrasul de cont al studentului, copie sau original** – la prima solicitare;
 • Consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal (disponibil AICI) – la prima solicitare.

 

Pentru luna decembrie 2022 programul primirii solicitărilor de decont este următorul:

 • joi, 8 decembrie, program 9:00-14:00;
 • vineri, 9 decembrie, program 9:00-12:00.
 • luni, 12 decembrie, program 9:00-14:00;
 • marți, 13 decembrie, program 9:00-14:00;
 • miercuri, 14 decembrie, program 9:00-14:00.

*Studenții care nu au chitanța ștampilată se pot adresa unităților STB pentru aplicarea ștampilei, chitanțele nu se primesc fără ștampilă.
**Nu se acceptă extrase de cont ale altor persoane (părinți, prieteni, rude etc.)

 • Acordul pentru prelucrarea datelor personale poate fi consultat AICI.
 • Metodologia UB pentru decontarea abonamentelor STB poate fi consultată AICI.

Pentru orice alte informaţii sau nelămuriri, puteţi trimite un e-mail către: maria.ene@lls.unibuc.ro