Selectează o Pagină

Decontări STB

Începând cu anul universitar 2023-2024, a fost aprobată o nouă procedură pentru decontarea abonamentelor STB la nivel de Universitate. Așadar:

 • Solicitările pentru decont se vor depune în perioada 1-14 a fiecărei luni (programul exact va fi anunțat lunar), personal, la casieria din Pitar Moș (parter, dreapta, în capătul holului);
 • Sumele vor fi virate în cont după procesarea solicitărilor la nivel de universitate;
 • Se decontează doar abonamentele metropolitane STB studenți, cu vârsta sub 30 de ani, din perioada de activitate didactică (inclusiv sesiunile de examene).

 

Solicitarea de decontare a abonamentului presupune depunerea următoarelor:

 • Prezentarea carnetului de student sau legitimației de transport în original – la fiecare solicitare, avizate pe anul universitar 2023-2024;
 • Copie după buletinul studentului – la prima solicitare;
 • Cardul STB – prezentarea originalului și depunerea unei copii simple – la fiecare solicitare;
 • Bonul fiscal de achiziționare a abonamentului, în original (studenții care nu au chitanța ștampilată se pot adresa unităților STB pentru aplicarea ștampilei, chitanțele nu se primesc fără ștampilă) – la fiecare solicitare;
 • (pentru abonamentele achiziționate electronic) Chitanța primită prin e-mail în urma achiziționării online a abonamentului (data emiterii acestuia nu trebuie să fie în perioada de valabilitate a călătoriilor), imprimate – la fiecare solicitare;
 • Extrasul de cont al studentului, copie sau original* – la prima solicitare;
 • Consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal (disponibil AICI) – la prima solicitare.

*Nu se acceptă extrase de cont ale altor persoane (părinți, prieteni, rude etc.)

 • Acordul pentru prelucrarea datelor personale poate fi consultat AICI.
 • Metodologia UB pentru decontarea abonamentelor STB poate fi consultată AICI.

Pentru orice alte informaţii sau nelămuriri, puteţi trimite un e-mail către: maria.ene@lls.unibuc.ro