Taxe

Toate taxele din cursul anului se plătesc la casieria Universităţii. Taxele de studii pot fi plătite și online sau în conturile FLLS:

ATENȚIE! Dovada de plată, indiferent de forma plății (chitanță / ordin de plată / confirmarea transferului online etc.) se aduce la secretariat în original și copie!

 • Rectoratul Universităţii din Bucureşti (Campus Panduri – între Editura UB și clădirea Facultății de Chimie)
  • Adresa – Șoseaua Panduri, nr. 90, Sector 5, 050663, Bucureşti
  • Program general (poate fi modificat în situaţii excepţionale):
   • Luni-joi: 10:00-14:00
   • Vineri: 10:00-12:00
 • Taxele se pot plăti online la adresa: https://po.unibuc.ro
 • Taxele de studii și taxele pentru reexaminări se pot plăti în următoarele conturi:
  • Beneficiar: UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
  • Cod fiscal: 4505502
  • Cont IBAN:
   • RO05RNCB0076010452620315 (Filologie, Traducere și Interpretare, Studii Culturale, Masterat – mai puțin CLOE, Doctorat) sau 
   • RO59RNCB0076010452620313 (LMA, Masterat CLOE)
  • BANCA: BCR SECTOR 5
  • Explicaţia: Taxă studiu / reexaminare  la licenţă / master / doctorat / Nume şi prenume student / Specializarea / Anul de studiu

ATENȚIE! Dovada de plată, indiferent de forma plății (chitanță / ordin de plată / confirmarea transferului online etc.) se aduce la secretariat în original și copie!

Taxe:

 • Taxa anuală de școlarizare (pentru studenții români sau cetățeni UE cu taxă):
  • ciclul de licenţă – 3200 RON / Începând cu anul 1 (promoția 2020-2023), taxa anuală va fi 3500 RON
  • ciclul masteral – 3500 RON / Începând cu anul 1 (promoția 2020-2022), taxa anuală va fi 3600 RON
  • doctorat – 6500 RON / Începând cu anul 1 (promoția 2020-2023), taxa anuală va fi 7000 RON
 • Taxa este plătibilă în două rate. Plata se face în primele 30 de zile de la începerea semestrelor anului universitar. ATENȚIE! Dovada de plată, indiferent de forma plății (chitanță / ordin de plată / confirmarea transferului online etc.) se aduce la secretariat în original și copie!
 • Taxa aferentă reexaminărilor cu taxă este 50 RON/disciplină şi se plăteşte înaintea începerii sesiunii aferente.
 • Taxa de reînmatriculare este 300 RON şi se plăteşte în perioada de reînmatriculare (1-15 septembrie, anual).
 • Alte taxe: detalii AICI

ATENŢIE! În sesiunile de admitere, unele taxe aferente admiterii se pot plăti şi în sediile Facultăţii în care au loc procedurile de admitere — vă rugăm să urmăriţi anunţurile legate de admitere în acest sens.

Linkuri UNIBUC:

Share This