Burse

Tipuri de burse oferite de Universitatea din Bucureşti:

 1. Burse de performanţă ştiinţifică
 2. Burse de performanţă “Meritul Olimpic”
 3. Burse de merit I
 4. Burse de merit II
 5. Burse de studiu pentru studenţii cu domiciliul în mediul rural
 6. Burse de ajutor social
 7. Burse sociale ocazionale
 8. Burse speciale
 9. Burse pentru stagii de studii universitare și postuniversitare în țară/străinătate

Metodologia acordării burselor pentru anul universitar 2017-2018 poate fi consultată AICI.

Detalii despre acordarea burselor de merit I, merit II şi ajutor social în anul 2017 AICI.

Pentru mobilităţi (burse) Erasmus, informaţiile se postează AICI

 

Întrebări frecvente:

1. Când se depun dosarele pentru bursă?

Dosarele pentru bursă se depun de obicei la începutul lunii noiembrie/sfârșitul lunii octombrie, facultatea anunță această perioadă pe site.

2. Dacă sunt în anul I, pot beneficia de bursă de merit/studiu?

Da, poţi beneficia de bursă de studiu chiar dacă eşti în anul I, în funcţie de media de admitere. Nu poţi obţine bursă de merit în anul 1, însă.

3. Pe ce dată a lunii se dau bursele?

De obicei bursele se dau la începutul lunii, de menţionat este faptul că sunt bursele din luna anterioară (de exemplu în luna martie primeşti bursa din luna februarie).

4. Bursele sunt anuale sau semestriale?

Bursele sunt anuale. Nu se redistribuie şi nu se mai aplică pentru alte burse în semestrul 2, cu excepția burselor sociale ocazionale (detalii în metodologie).

5.Cum ajung banii de burse la student?

Poţi intra în posesia banilor de  bursă în două feluri:

 • Fie pe card, după ce ai aflat că iei bursă, o să duci la Secretariat extrasul de cont al cardului, unde este scris codul IBAN, iar pe extrasul de cont vei scrie CNP-ul, facultatea, specializarea, anul de studiu, numărul de telefon şi să menţionezi dacă în anul anterior universitar ai mai beneficiat de bursă;
 • Fie de la casierie, dacă nu ai dat extrasul de cont.

6.Ce se întâmplă dacă într-o lună nu pot ajunge să iau bursa?

Dacă nu ai lăsat extrasul de cont şi nici nu ai luat bursa în timpul programului stabilit, trebuie să mergi la Facultatea de Drept, Serviciul Social (subsol) şi să depui o cerere pentru ca banii să fie trimişi din nou luna următoare. Programul serviciului este poate fi găsit AICI.

7. Care este media minimă de acordare a bursei de merit/studiu?

Orientativ, media minimă în anul anterior pentru a putea beneficia de bursa de merit a fost de 9,80, iar de studiu 9,50, dar pot exista diferenţe de la an la an, în funcţie de numărul de burse alocat de Universitate şi de mediile studenţilor.

8. Mai pot beneficia de burse dacă am restanțe?

Pentru a putea beneficia de bursă trebuie să fii integralist: Regulamentul de acordare a burselor Articolul 3.3. Condiția de obţinere a unei burse acordată de Universitatea București, indiferent de categorie, este ca studentul să-și fi îndeplinit integral activitățile prevăzute în planul de învățământ. Evaluarea și creditele aferente modulului de pregătire pedagogică nu sunt luate în calcul pentru condiția de integralist și, implicit pentru calculul mediei.

9. Ce acte sunt necesare pentru bursa socială?

Detalii despre actele necesare pot fi găsite împreună cu informațiile despre burse din anul curent (vezi mai sus).

 

Share This