Cazări

Detalii despre Cazări 2019 AICI.

INFORMAȚII GENERALE

Atenţie! Studenţii anilor în curs (anii 1, 2, M1, D1 și D2) care doresc cazare în anul universitar următor trebuie completeze formularul electronic în perioada mai-iunie a anului universitar curent! Cererile depuse ulterior vor fi luate în considerare numai la redistribuiri!

Comisia de cazare a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine are activitate exclusiv în perioada septembrie-octombrie a fiecărui an universitar şi are competenţe limitate la repartizarea locurilor, până la prima etapă de redistribuiri. Rezultatele repartizării se afişează în a doua parte a lunii septembrie în fiecare an. Redistribuirile la nivel de Facultate au loc în primele zile ale lunii octombrie în fiecare an. Redistribuirile la nivel de Universitate au loc imediat după redistribuirile la nivel de Facultate. Locurile rămase următoarelor etape de redistriburi sau eliberate pe parcursul anului sunt repartizate de Direcția Cămine-Cantine.

Administrarea căminelor şi cantinelor, asigurarea condiţiilor din cămine şi administrarea taxelor aferente locurilor de cazare se află în subordinea Direcției Cămine-Cantine.

Facultatea de Limbi și Literaturi Străine are locuri repartizate în toate căminele Universității din București, cu excepția căminului Gaudeamus. De asemenea, locurile repartizate Facultății în căminele A1, Pallady 1 și 2 au scăzut considerabil în ultimii ani și este posibil ca locurile primite să fie extrem de puține sau rezervate doctoranzilor! Locurile sunt insuficiente pentru necesitățile Facultății.

Până la rezolvarea acestei situații, studenții care vor fi înmatriculați pe locuri CU TAXĂ din anul 1 cu media sub 7,00 (secțiile cu admitere prin examen scris) respectiv sub 8,00 (secțiile cu admitere pe bază de dosar sau mixtă) nu pot depune cerere de cazare, cu excepția cazurilor sociale/medicale.

Reamintim următoarele menţiuni (din metodologia FLLS):

Art. 14. Comisia de cazare va atribui locuri studenților care nu sunt integraliști sau au punctajul aferent situației academice sub 500 de puncte (media generală ~8,33) numai în limita locurilor disponibile. Studenții cu 4 sau mai multe restanțe nu vor fi cazați, cu excepția cazurilor sociale. Cazurile sociale grave cu situație academică problematică vor fi cazate numai în etapa redistribuirilor, în limita locurilor disponibile.

Menţionăm că articolul de mai sus se referă şi la cazurile sociale din viitorul an 1/M1, pentru mediile mai mici decât ultimele medii cazate.

Studenții anilor superiori pot depune cerere în perioada stabilită (mai-iunie), indiferent dacă au fost sau nu la taxă în anul curent, pentru că repartizarea buget/taxă are loc DUPĂ repartizarea locurilor la cămin.

DOCUMENTAȚII

  • Metodologia UB poate fi consultată AICI.
  • Metodologia FLLS poate fi consultată AICI.
  • Descrierea căminelor FLLS poate fi consultată AICI.

Pentru orice alte informaţii sau nelămuriri, puteţi trimite un e-mail către cazari@asls.ro (numai în perioada de activitate – mai-octombrie!)

Share This