Seminarul din luna octombrie va avea loc joi, 27.10, la ora 18:00.

 

Limbă și societate. O perspectivă (contrastivă) asupra fenomenelor recente de dinamică a limbii


Invitat: Conf. dr. Ruxandra Cosma

Prezentare:

Relația dintre limbă și societate este de cele mai multe ori obiectul cercetărilor sociolingvisticii, în care limba este definită ca oglindind sisteme sociale, norme culturale etc. În sociolingvistică, înrudită cu pragmatica, accentul se pune pe limbă și pe modul în care aceasta variază sub influența unor parametri din afara ei, în plan individual și de grup (Ammon/Dittmar/Mattheier/Trudgill 2004:VII). În aceeași măsură, privirea poate fi centrată pe societate, urmărind cum este aceasta influențată de modul în care se vorbește la nivel individual, la nivel de grup. În vasta deschidere a celor două discipline își fac loc situații, ilustrate în contextul evenimentelor și al evoluțiilor ultimilor ani, în care timid, prin limbă, se încearcă să se obțină efecte inițial la scară mică, cu speranța declarată de a se pătrunde și a impune schimbări la nivelul mentalului colectiv. În acest caz, șansa de a surprinde momentul începutului și de a observa evoluția unui concept, viața și durata numelui său este ieșită din comun. Prezentarea de față este construită contrastiv, de cele mai multe ori plecând de la date din spațiul germanic și de limbă germană către realitatea românească și limba română. Este o analiză empirică, parte din date poate deja comentate în diferite texte ori contexte în media ultimilor ani ori menționate în literatura de specialitate, culese, citite și puse în relație cu scopul de a demonstra modul diferit de conceptualizare și manifestări lingvistice diferite pentru aceleași momente. Partea a doua a prezentării aduce exemple din comentarii online la articole de presă, propunându-și să ilustreze, din altă perspectivă, creativitatea lingvistică și sensibilele diferențe dintre limbi și spații culturale.

Ammon, Ulrich / Dittmar, Norbert/ Mattheier, Klaus J./ Trudgill, Peter (ed.) 2004. Sociolinguistics. Soziolinguistik. An International Handbook of the Science of Language and Society. Ein internationales Handbuch zur Wissenschaft von Sprache und Gesellschaft. 2nd completely revised and extended edition. Vol.1. Berlin/New York: de Gruyter.

Link conferință Google Meet: AICI

 

Seminarul de cercetare este un proiect prin care dorim să cunoaștem mai bine preocupările și munca de cercetare ale colegilor noștri din cadrul Facultății de Limbi și Literaturi Străine, dar și din alte centre universitare din țară sau din străinătate. Seminarul se organizează deocamdată online, în ultima zi de joi a fiecărei luni, începând cu orele 18.00.