UNIVERSITATEA  DIN  BUCUREŞTI
FACULTATEA DE LIMBI ȘI LITERATURI STRĂINE
ŞCOALA DOCTORALĂ: STUDII LITERARE ȘI CULTURALE

A N U N Ţ

În  ziua  de  21  IULIE 2022, ora 12:00
în Sala de Consiliu, a Facultății de Limbi și Literaturi Străine  va  avea  loc  susţinerea  publică a tezei  de doctorat intitulată:

VALOAREA LITERARĂ A TEXTULUI PUBLICITAR – CUVÂNTUL CARE VINDE,

de  către 

SĂLCIANU ALEXANDRA-GEORGIANA

în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în FILOLOGIE

 

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:

Preşedinte:

Prof. dr. habil. Ileana MIHĂILĂ

Conducători de doctorat:

Prof. dr. Lidia VIANU

Referenţi oficiali: 

  • Dr. Daniela IONESCU – Universitatea București
  • Dr. Adrian RADU – Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca
  • Dr. Dorin-Ioan CHIRA – Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca

 

Teza  de  doctorat  poate  fi  consultată  la  biblioteca  facultăţii.