Selectează o Pagină

UNIVERSITATEA  DIN  BUCUREŞTI
FACULTATEA DE LIMBI ȘI LITERATURI STRĂINE
ŞCOALA DOCTORALĂ: STUDII LITERARE ȘI CULTURALE

A N U N Ţ

În ziua de 9 SEPTEMBRIE 2022, ora 10:00
în Sala de Consiliu, a Facultății de Limbi și Literaturi Străine va avea loc susținerea publică a tezei de doctorat intitulată:

„Traducerile literare eliadesciene în limba japoneză: teorie, metodă, analiză”

de către 

MARUYAMA HARUYO

în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în FILOLOGIE

 

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:

Preşedinte: Prof. dr. habil. Ileana MIHĂILĂ

Conducători de doctorat: Prof. dr. Florentina VIȘAN

Referenţi oficiali: 

  • Prof. Dr. Anca FOCȘENEANU – Universitatea din București
  • C.Ș. I Mariana NEȚ – Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan Alexandru Rosetti”
  • Conf. Dr. Iulia WANIEK – Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”

 

Teza  de  doctorat  poate  fi  consultată  la  biblioteca  facultății.