Selectează o Pagină

UNIVERSITATEA  DIN  BUCUREŞTI
FACULTATEA DE LIMBI ȘI LITERATURI STRĂINE
ŞCOALA DOCTORALĂ: STUDII LITERARE ȘI CULTURALE

A N U N Ţ

În ziua de 29 MAI 2023, ora 11:00
în Sala de Consiliu a Facultății de Limbi și Literaturi Străine va avea loc susținerea publică a tezei de doctorat intitulată:

„Poétique(s) en question(s) chez Christian Prigent et Valère Novarina. (Re)penser et pratiquer la poésie de l’extrême contemporain : de l’intertextualité à l’intermédialité”

de către 

FLORESCU Fabiana-Maria

în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în FILOLOGIE

 

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:

Preşedinte: Prof. dr. habil. Ileana MIHĂILĂ

Conducători de doctorat: Prof. dr. habil LIDIA COTEA

Referenţi oficiali: 

  • Prof. dr. Simona MODREANU
  • Prof. dr. Brândușa STEICIUC
  • Conf. dr. Simona JIȘA

 

Teza  de  doctorat  poate  fi  consultată  pe site-ul doctoratului AICI.