Studii franceze şi francofone (MSFF)

Masterat strategic al Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine cu predare exclusiv în limba franceză

Contact: masterlfa@gmail.com

Consultații admitere 2019

Joi, 4 iulie 2019, ora 15.30, prof. dr. Lidia Cotea va acorda consultații pentru realizarea proiectului de admitere (Catedra de Franceză, sediul din Edgar Quinet, etajul II).

Master d’Études françaises et francophones

Le Master propose un approfondissement de l’étude des cultures française et francophones, en offrant de nouvelles grilles d’analyse et d’interprétation. En appliquant les perspectives de l’anthropologie culturelle, il se consacre à l’étude des représentations, des pratiques, des croyances et de l’imaginaire, situés dans leur contexte historique. Les approches interculturelles mettent l’accent sur les différences entre les diverses époques de la culture française ou bien entre celle-ci et la culture roumaine. Leur contrastivité est le mieux mise en évidence par les oeuvres des écrivains roumains francophones du XIXe et du XXe siècles.

Toutes ces notions sont mises à la portée des étudiants par des exemples concrets, choisis dans le but de susciter un plaisir du texte et de son interprétation. Ce volet pratique est complété par la place spéciale accordée à la traduction dans le programme de chaque semestre des deux années. En rapprochant notre programme de celui d’un master de langue étrangère appliquée, nous voulons donner à nos étudiants des compétences élargies, recherchées sur le marché du travail et nécessaires à toute spécialisation ultérieure.

Le programme s’adresse surtout aux étudiants qui ont une licence de français comme option A ou B (sans exclure d’autres catégories de public). Il réussit à donner les connaissances indispensables à tous ceux qui désirent occuper un poste dans une multinationale, dans
l’enseignement ou devenir traducteurs. Pour une spécialisation complémentaire, certains de nos étudiants ont obtenu des bourses Erasmus ou des bourses du gouvernement français.

Programme du master : https://drive.google.com/open?id=1tZfYTrqJlSGjx0NOZJV-jx3Svh3VrP2U

• Approches interculturelles :
– (MSFF-11-1) Anthropologie culturelle
– (MSFF-12-1, MSFF-12-2) Représentations du corps
– (MSFF-13-3) Écrivains en interculturalité. Entre la Roumanie et la France au XXe siècle
– (MSFF-14-3) Eléments d’anthropologie de l’espace du Moyen Age jusqu’au XXe siècle
– (MSFF-15-4) Représentations de l’autre
– (MSFF-16-4) Écrivaines francophones d’origine roumaine

• Littérature et contexte :
– (MSFF-21-1)Fondements des relations littérature – culture
– (MSFF-22-2) L’imaginaire de la pré-modernité
– (MSFF-23-2) L’histoire de l’auteur
– (MSFF-24-2) Thèmes culturels dans le discours littéraire
– (MSFF-25-3) Littérature et image

• Interprétation du texte littéraire :
– (MSFF-31-3) La problématique de la subjectivité dans le roman français contemporain
– (MSFF-32-4) Fondements anthropologiques de la poésie et du théâtre chez des auteurs français
du XXe siècle
– (MSFF-33-1, MSFF-33-3) Méthodes d’analyse du texte littéraire
– (MSFF-34-1, MSFF-34-2, MSFF-34-3) Analyse de texte
• Théorie et pratique de la traduction :
– (MSFF-41-1) Traduction et interculturalité
– (MSFF-42-4) Texte et contexte
– (MSFF-43-1, MSFF-43-2, MSFF-43-3, MSFF-43-4) Traductions littéraires

• (MSFF-51-2) Cours optionnel 1 : Théories de la représentation / Analyse du discours

• (MSFF-52-4) Cours optionnel 2 : L’idéal moral dans la littérature française / Dramaturgie et art de l’acteur

• (MSFF-6-4) Méthodologie et pratique de la recherche

L’admission se fait chaque année en juillet (ou en septembre) sur la base d’un projet de recherche ou d’un résumé argumenté du mémoire de licence. Rédigé en français (5-10 pages, avec bibliographie), le projet sera inséré dans le dossier d’inscription et soutenu en français lors
de l’épreuve orale.

Prezentare program

Programul li se adresează celor care au o cunoaştere prealabilă a limbii franceze. Îşi propune să ofere o specializare multidisciplinară direcţionată către domenii precum antropologia culturală, lectura imaginilor, practici de comunicare, analiza textului literar şi publicitar. Aspectul practic al însuşirii unui bun nivel de comunicare în franceză, capabil să ofere debuşee interesante pe piaţa muncii, este adus în prim plan prin cursuri şi seminarii de traduceri, de analiză de text sau de analiza discursului.

Cursuri

 • Abordări interculturale: Antropologie culturală
 • Abordări interculturale: Reprezentări ale corpului
 • Abordări interculturale: Scriitori în interculturalitate. Între România şi Franţa în secolul XX
 • Abordări interculturale: Elemente de antropologie a spaţiului din Evul Mediu până în secolul al XX-lea
 • Abordări interculturale: Reprezentări ale celuilalt
 • Abordări interculturale: Scriitoare de origine română în francofonie
 • Literatură şi context: Fundamentele relaţiilor literatură – cultură
 • Literatură şi context: Imaginarul modernităţii timpurii
 • Literatură şi context: Istoria autorului
 • Literatură şi context: Teme culturale în discursul literar
 • Literatură şi context: Literatură şi imagine
 • Interpretarea textului literar: Problema subiectivităţii în romanul francez contemporan
 • Interpretarea textului literar: Temeiuri antropologice ale poeziei şi teatrului la autori francezi din secolul al XX-lea
 • Interpretarea textului literar: Metode de analiză a textului literar
 • Interpretarea textului literar: Analiză de text
 • Teoria şi practica traducerii: Traducere şi interculturalitate
 • Teoria şi practica traducerii: Text în context
 • Teoria şi practica traducerii: Traduceri
 • Opţional 1: Teorii ale reprezentării / Analiza discursului
 • Opţional 2: Idealul moral în literatura franceză  / Dramaturgie şi arta actorului
 • Metodologia şi practica cercetării

Obiective

 • cunoaşterea aprofundată şi specializată a unui domeniu redus în cursul celor trei ani de licenţă la datele generale
 • înţelegerea comportamentelor determinate cultural şi a relaţiilor interculturale în lumea de astăzi
 • înţelegerea importanţei factorului cultural în relaţiile sociale, în comunicarea managerială şi cooperarea interculturală
 • dobândirea de competenţe în analiza şi înţelegerea situaţiilor de contact sau conflict între persoane şi grupuri de culturi diferite şi în gestionarea acestora
 • dobândirea de competenţe în domeniul industriilor culturale (presă, televiziune, publicitate)
 • pregătirea specializată pentru un doctorat în domeniu

 

Admitere 2019

 

Admiterea va avea loc în iulie 2019 pe bază de proiect de cercetare, prezentat în scris şi oral: orice temă legată de limba şi literatura franceză, dezvoltată pe 4-5 pagini, cu bibliografie, conform structurii de mai jos (v. Structura proiectului). Se va organiza o sesiune suplimentară în septembrie doar dacă rămân locuri necompletate.

Număr de locuri: 15 buget + 15 taxă. 

Pentru locurile cu taxă, cuantumul taxei anuale de studiu este de 3.500 lei.

Acte necesare la înscriere:

 •  Fişa de înscriere de la secretariat
 • Diploma de bacalaureat în original / copie conformă cu originalul (însoţită de adeverinţă de la Facultatea de unde se află originalul)
 • Diploma de licenţă în original / copie conformă cu originalul (însoţită de adeverinţă de la Facultatea de unde se află originalul) sau adeverinţă de licenţă pentru promoţia 2019
 • Certificat de naştere, copie conformă cu originalul
 • Certificat de căsătorie, copie conformă cu originalul
 • Copie după B.I sau C.I.
 • Adeverinţă medicală-tip din care să rezulte că respectivul candidat este apt pentru facultatea la care candidează
 • 3 fotografii tip buletin de identitate
 • Chitanţa de plată a taxei de înscriere 250 RON (taxa se achită la casieria Universităţii din Bucureşti, Bd. Mihail Kogălniceanu 36-46 sect. 5, lângă Opera Română – atenţie, casieria este închisă sâmbăta, taxa poate fi plătită doar în zilele lucrătoare)
 • Proiectul de cercetare 
 • Dosar plic

Sesiunea iulie 2019

 • Inscrieri: 10-18 iulie 2019
 • Exameniulie 2019 (Data exactă urmează să fie precizată)
 • Afisarea rezultatelor: 30 iulie 2019

 

Secretariatul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti, Strada Edgar Quinet 5-7, et. II, Bucureşti, 70106; Telefon: 40/21/314.89.65, Telefon/Fax: 40/21/312.13.13.

 

Structura proiectului

Corpusul pe care se va lucra

 • un roman, un volum de poeme, una sau două piese de teatru, o relatare de călătorie, publicitate

Tema propusă

 • ·prezentare succintă, cu punerea în evidenţă a interesului pe care îl prezintă studierea ei. Ce aspect va fi analizat şi ce îşi propune să descopere candidatul.

Bibliografia temei

 • prezentarea succintă (20 – 25 de rînduri) a unei cărţi sau a unor articole despre autorul sau tema propusă
 • poziţionarea proiectului în raport cu bibliografia: el va relua, aprofundând, aspecte deja cercetate sau va propune o perspectivă nouă (20 – 25 de rânduri)

Metoda de cercetare

 • grila de lectură sau perspectiva din care va fi abordată tema (istorie literară, antropologie culturală, analiză stilistică, tematică sau retorică, teorie literară etc.)

 

Bibliografia

 • corpusul
 • bibliografia critică asupra autorului şi/sau temei

 

N.B. Este vorba despre un proiect. Candidatul nu este presupus a cunoaşte deja răspunsurile, nici a fi studiat deja opera/tema respectivă. El trebuie doar să contureze o temă de cercetare şi să posede cunoştinţele de bază de la care va pleca în abordarea ei ulterioară.

Capacitate de școlarizare:  50 

Planurile de învățământ pot fi consultate AICI.