Membri

DEPARTAMENTUL DE ENGLEZĂ
Prof. dr. Bogdan Ștefănescu
Conf. dr. Dragoș Ivana
Conf. dr. Dan Mateescu
Conf. dr. Daria Protopopescu
Conf. dr. Octavian Roske
Conf. dr. Alina Tigău

DEPARTAMENTUL DE LIMBĂ ŞI LITERATURĂ FRANCEZĂ
Prof. dr. Lidia Cotea
Prof. dr. Ileana Mihăilă
Conf. dr. Marina Păunescu

DEPARTAMENTUL DE LIMBI ŞI LITERATURI ROMANICE, CLASICE ŞI NEOGREACĂ
Prof. dr. Mianda Cioba
Prof. dr. Ioana Costa
Conf. dr. Roxana Utale
Lect. dr. Mihai Enăchescu
Lect. dr. Claudia Vlad

DEPARTAMENTUL DE HUNGAROLOGIE, STUDII IUDAICE ŞI RROMANI
Prof. dr. Madeea Axinciuc
Lect. dr. Reka Pupp

DEPARTAMENTUL DE LIMBI MODERNE
Lect. dr. Raluca Andreescu
Asist. dr. Irina Bocianu

DEPARTAMENTUL DE FILOLOGIE RUSĂ ŞI SLAVĂ
Prof. dr. Axinia Crasovschi
Lect. dr. Aliona Bivolaru
Lect. dr. Dușița Ristin

DEPARTAMENTUL DE LIMBI ŞI LITERATURI GERMANICE
Prof. dr. Gabriel Decuble
Conf. dr. Maria Irod
Conf. dr. Ileana Ratcu

DEPARTAMENTUL DE LIMBI ŞI LITERATURI ORIENTALE
Prof. dr. Luminița Munteanu
Conf. dr. Laura Sitaru

STUDENȚI REPREZENTANȚI
Anemona Brează
Andrei Burlacu
Mădălina Ciotău
Andreea Gavriloiu
Ilinca Iacob
Ruxandra Ionescu
Monica Mustățea
Andreea Putineanu
Ioana Spoială

Share This