Cultura și limbajul organizațiilor europene

PREZENTAREA PROGRAMULUI

Programul de studii Cultura și limbajul organizațiilor europene reprezintă un masterat profesional, interdisciplinar și constituie o consecință logică a licenței în Limbi moderne aplicate și Limbă și literatură, propunându-și pe de-o parte aprofundarea cunoștințelor de limbaj specializat în două limbi străine cu statut egal (engleza în combinație cu franceză, germană, spaniolă), pe de altă parte introducerea sau consolidarea, după caz, a conceptelor specifice culturii organizațiilor europene, cu accent pe elemente juridice, economice, politice, care să devină operaționale în structurile administrative sau economice.

Programul formează resursa umană necesară ca răspuns nevoii din ce în ce mai sporite de specialiști bilingvi, operaționali și polivalenți în egală măsură, capabili să se integreze imediat și eficient în structuri de management, marketing, comerț, administrație, resurse umane, traduceri. Dimensiunea profesională preponderentă a acestui program este completată de dimensiunea cercetării, concretizându-se în lucrările de cercetare de pe parcursul celor doi ani de studiu (descrieri de firme, de produs, de organizații, de politici economice etc.) și în lucrarea de disertație.

DISCIPLINE

Programul de studii Cultura și limbajul organizațiilor europene exploatează mai multe direcții distincte, dar și complementare în același timp:

  • studierea limbajelor specializate în două limbi străine;
  • studierea conceptelor specifice civilizației și organizațiilor europene;
  • studierea/aprofundarea cunoștințelor de drept comunitar, drept internațional, dreptul muncii;
  • studierea și aprofundarea cunoștințelor de marketing, macroeconomie, relații economice internaționale;
  • introducerea elementelor de leadership în management și comunicare interpersonală;
  • stagii de pregătire practică în instituții de profil.

MOBILITĂȚI

Programul de studii de master Cultura și limbajul organizațiilor europene beneficiază de numărul mare de colaborări în cadrul programului de mobilități ERASMUS. La acesta se adaugă schimburile cu profesorii de la facultăți cu profil asemănător departamentului nostru de Limbi Moderne Aplicate din Marea Britanie (Liverpool Hope University, Edge Hill), Țările de Jos (Avans University, Hertogenbosch), Franța (Universitatea Lyon 3, Paris VII, Paris IV, Sorbonne Nouvelle, Poitiers, Limoges, Nantes, Université Savoie Mont Blanc, Polonia (University of Economics, Katowice), Finlanda (University of Seinäjoki).

Aflați mai multe despre mobilități accesând pagina Facultății de Limbi și Literaturi Străine.

DEBUȘEE PROFESIONALE

Masteratul Cultura și limbajul organizațiilor europene, un program profesional și interdisciplinar în egală măsură, răspunde comenzii sociale, asigurând un cadru coerent de învățare a conceptelor teoretice și practice, utile unei largi game de profesii. Multidisciplinaritatea și armonizarea structurii disciplinelor predate cu cerințele pieței au făcut ca procentul de angajabilitate în domeniu să fie, anual, de peste 90%. Absolvenții acestui program de studii se pot orienta spre următoarele profesii: secretar de firmă de comerț, consiliere, administrație; traducător în două limbi (traduceri specializate din domeniile economic, juridic, politic, administrativ); corespondent de presă; cercetător de piață; documentarist, capabil să redacteze mapa negociatorului, de prezentări de firme sau de produs; organizator evenimente (team- building, simpozioane, saloane, congrese).

CONTACT

Coordonator onorific, prof. emerit Diana Ioniță
Coordonator executiv, conf. dr. Daria Protopopescu