Masteratul european pentru formarea interpreților de conferință

PREZENTAREA PROGRAMULUI

Masteratul european pentru formarea interpreților de conferință (4 semestre, 120 ECTS) pregătește interpreți capabili să lucreze în instituții din țară și din Uniunea Europeană (ca urmare a unui test de acreditare organizat în comun de Comisia Europeană, Parlamentul European și Curtea de Justiție a Uniunii Europene) sau pentru servicii în interes comunitar (instanțe judecătorești, primărie, poliție, spitale etc.), pe baza unui contract permanent sau temporar, în funcție de necesitățile instituționale.

Programul le oferă masteranzilor instrumentele necesare pentru a fi capabili să comunice, să administreze si să folosească limbile străine studiate în vederea unei foarte bune comunicări și interacțiuni socioprofesionale. Se lucrează împreună cu experți și interpreți calificați sau cu profesori cu experiență îndelungată în traducere/interpretare și în formarea tinerilor interpreți/traducători.

MOBILITĂȚI

Masteratul european pentru formarea interpreților de conferință este monitorizat și sprijinit permanent de Direcția Generală pentru Interpretare (DG Interpretation / SCIC) a Comisiei Europene, astfel încât masteranzii beneficiază în fiecare an atât de programul de asistență pedagogică semestrial cu experți interpreți trimiși de SCIC, cât și de o serie de burse pe scurtă durată (vizitarea instituțiilor europene) și o serie de burse de studii pentru studenții din anul al II-lea. De asemenea, masteranzii au acces la burse ERASMUS, CEEPUS, DAAD și alte, precum și la stagiile de pregătire organizate de instituțiile europene.

Aflați mai multe despre mobilități de pe pagina Facultății de Limbi și Literaturi Străine.

LIMBI STRĂINE STUDIATE

Masteranzii înscriși la program se pregătesc, în conformitate cu reglementările internaționale, pentru a lucra cu o combinație lingvistică de tipul A (română, limba maternă), B (o limbă străină) și C (o a doua limbă străină). Astfel, au posibilitatea de a alege oricare două limbi străine dintre engleză, franceză, germană și spaniolă.

CONTACT

Coordonator onorific, prof. dr. Roxana-Cristina PETCU
Coordonator executiv, lect. dr. Mihaela ZAMFIRESCU

ALTE INFORMAȚII

Site MEFIC