Spațiul islamic: societăți, culturi, mentalități

PREZENTAREA PROGRAMULUI

Programul de masterat Spațiul islamic: societăți, culturi, mentalități este conceput ca un program de studii multidisciplinare, consacrat unei arii de cercetare care se bucură de un larg interes la ora actuală.

În zonele de influenţă islamică au evoluat şi s-au afirmat de-a lungul timpului nenumărate populaţii şi civilizaţii, arabofone, turcofone, persanofone etc., care au întreţinut relaţii politice, istorice, comerciale şi culturale consistente și au fost supuse unor interacțiuni multiple, detectabile și la ora actuală în aspectul lor polimorf.

Aceste relaţii s-au soldat cu influenţe reciproce consistente şi au condus la apariţia unui spaţiu de referinţă comun care, dincolo de diversitatea sa lingvistică, socială, culturală, se remarcă prin trăsături şi repere cu totul aparte.

Programul de masterat Spațiul islamic: societăți, culturi, mentalități se adresează tuturor celor interesaţi de domeniul complex al studiile areale, cu accent asupra zonei Orientului Mijlociu; cursanţii pot dobândi abilități indispensabile exercitării unor profesii care solicită competenţe particulare în domeniile abordate.

Cunoştinţele asimilate în cadrul masteratului le vor permite, pe de altă parte, absolvenţilor să abordeze teme de doctorat cu subiecte legate de disciplinele studiate sau conexe acestora.

Programe cu conţinut şi obiective similare funcţionează atât la universităţi din Europa occidentală, cât şi la universităţi americane, în contextul interesului sporit pentru islam şi pentru cultura sa specifică.

Participanţii la program vor beneficia de cursuri de civilizaţie (arabă, otomană, persană), de antropologie culturală şi religioasă, de imagologie, de limbă (arabă, persană, turcă, la alegere), precum şi de ateliere cu caracter aplicativ, care îşi propun să contribuie la formarea unor abilităţi de înţelegere şi comunicare esențiale pentru accesul la civilizaţiile studiate.

MOBILITĂȚI

Aflați mai multe despre mobilități de pe pagina Facultății de Limbi și Literaturi Străine.

DEBUȘEE PROFESIONALE

Absolvenții acestui program de masterat se pot orienta către profesii precum cercetător, profesor, traducător-interpret, istoric, redactor de carte, jurnalist, referent de specialitate / expert, diplomat.

CONTACT

Coordonator de program, prof. dr. habil. George GRIGORE, prof. dr. Luminița MUNTEANU