Master de studii hispanice

PREZENTAREA PROGRAMULUI

Programul de studii Masterat de studii hispanice / Máster de estudios hispánicos este singurul masterat din țară care oferă un program interdisciplinar, integral în limba spaniolă, orientat atât către profesionalizarea absolvenților, cât și către formarea pentru cercetare și acces la programele de doctorat ale Facultății de Limbi și Literaturi Străine.

Programul propune următoarele obiective: perfecționarea cunoștințelor de limba spaniolă la nivel C2 (CECRL), dialog transversal, perspectivă critică, discipline aplicate, interpretarea proceselor istorice, dezbatere culturală, cunoașterea metodologiilor noi din domeniile de studiu.

Colectivul este alcătuit din cadre didactice cu o înaltă pregătire profesională, profesori spanioli (MAEC-AECID) și hispanişti invitaţi de la prestigioase universităţi internaţionale.

DISCIPLINE

Discipline studiate: teorii critice şi practice de interpretare a discursului, istoria culturală europeană, imagologie şi identitate spaniolă şi hispano-americană, lingvistică aplicată, traducere intersemiotică, tehnici de traducere şi interpretare consecutivă şi simultană, subtitrare şi dublaj, metodologia cercetării, multilingvism şi varietăţi diatopice, sociolingvistică. Îmbinarea echilibrată a disciplinelor de factură teoretică și de cercetare cu cele de natură aplicativă permite orientarea spre studii ulterioare de doctorat.

MOBILITĂȚI

Mobilitatea masteranzilor prin intermediul programului Erasmus, timp de un semestru, la universitățile din Spania. Aflați mai multe despre mobilități de pe pagina Facultății de Limbi și Literaturi Străine.

DEBUȘEE PROFESIONALE

Absolvenții acestui program de masterat au următoarele opţiuni de carieră: profesor de limba și literatura spaniolă (cu condiția absolvirii modulelor pedagogice), cercetător, traducător și interpret, manager de comunicare, manager de programe culturale, consilieri în probleme culturale, editor, redactor specialist în management editorial și în marketing de carte, referent literar, secretar literar, documentarist, lingvist, terminolog, filolog.

CONTACT

Coordonatori de program, prof. dr. Mianda CIOBA, lect. dr. Melania STANCU
Secretar Departament, Cristina MITRAN