Traductologie latino-romanică

PREZENTAREA PROGRAMULUI

Programul de master Traductologie latino-romanică oferă masteranzilor un trunchi comun de discipline, pe care se articulează patru module de studii, și anume clasice, italiană, neogreacă și portugheză, aflate în prelungirea respectivelor programe de licență.

DISCIPLINE STUDIATE

Tipologia discursului
Procedee traductive în spațiul paratextual
Teoria traducerii
Limbaje specializate
Atelier de traduceri
Perfecționarea cunoștințelor de limbă
Limbă și civilizație

MOBILITĂȚI

Aflați mai multe despre mobilități de pe pagina Facultății de Limbi și Literaturi Străine.

CONTACT

Coordonatori program:
Conf. dr. Adriana CIAMA (modul portugheză), adriana.ciama@lls.unibuc.ro
Prof. dr. habil. Ioana COSTA (modul clasice), ioana.costa@lls.unibuc.ro
Prof. dr. habil. Tudor DINU (modul neogreacă), tudor.dinu@lls.unibuc.ro
Conf. dr. Roxana UTALE (modul italiană), roxana.utale@lls.unibuc.ro