Traducere specializată și studii terminologice

PREZENTAREA PROGRAMULUI

Programul de master Traducere specializată și studii terminologice (4 semestre, 120 ECTS) reprezintă un program interactiv, aplicat, al cărui scop principal este să le faciliteze masteranzilor înțelegerea textului specializat, a diverselor tipuri de texte cu care se pot întâlni în viitoarea activitate de traducător, astfel asigurându-le bazele necesare unui proces de traducere realizat conștient, pornind de la specificul textului sursă.

Programul pregătește traducători capabili să lucreze cu textul scris specializat, să-l înțeleagă, să-l interpreteze corect din perspectiva sensului transmis și să găsească cea mai bună variantă de redare a mesajului textului sursă în limba țintă.

De asemenea, masteranzilor li se oferă instrumentele necesare pentru a fi capabili să alcătuiască glosare bilingve pe domenii de activitate, destinate atât traducătorilor, cât și publicului larg, interesat de dobândirea cunoștințelor de limbaje specializate.

În ce privește componenta de terminologie, masteratul urmărește ca masteranzii să deprindă criteriile esențiale de identificare și selectare a termenilor specializați din diverse domenii, ca mai apoi să folosească informațiile dobândite din documentarea făcută pentru a alcătui fișele terminologice necesare unui glosar bilingv.

Programul este monitorizat și sprijinit constant de Comisia Europeană/ DGTranslation, fiind inclus în programul de asistență numit Visiting Translator/Terminologist Scheme. Studenții pot beneficia de burse ERASMUS, DAAD etc., dar și de diversele stagii organizate de instituțiile europene.

Se lucrează împreună cu experți și traducători calificați și cu profesori cu experiență îndelungată în traducere și în formarea tinerilor traducători.

MOBILITĂȚI

Aflați mai multe despre mobilități de pe pagina Facultății de Limbi și Literaturi Străine.

LIMBI STRĂINE STUDIATE

Masteranzii înscriși la program se pregătesc, în conformitate cu reglementările internaționale, pentru a lucra cu o combinație lingvistică de tipul A (română, limba maternă), B (o limbă străină) și C (o a doua limbă străină). Astfel, au posibilitatea de a alege oricare două limbi străine dintre engleză, franceză, germană și spaniolă.

CONTACT

Coordonator de program, conf. dr. Dan MATEESCU