Studii Americane

PREZENTAREA PROGRAMULUI

Masteratul de Studii americane este un program interdisciplinar despre cultura americană, cu abordări multiculturale și transnaționale. Competitiv pe plan internațional, programul cuprinde module despre istorie, politică, identitate, comunicare mediatică, cultura imaginii, relații euro-americane și cursuri oferite de profesori din S.U.A.

Înființat în 1996, masteratul de Studii americane urmărește formarea de specialiști care să răspundă atât cerințelor actuale ale societății românești și reformelor recente din învățământ și cercetare, cât și nevoilor de comunicare inter-culturală și trans-culturală într-o lume marcată de fenomene precum post-colonialismul, post-comunismul, revoluția informațională, globalizarea, epidemiile, noua ordine mondială și terorismul internațional, în care S.U.A. dețin o poziție decizională de prim rang.

Masteratul de Studii americane răspunde interesului față de S.U.A. în condițiile creșterii rolului acestora pe plan mondial, consolidării democrației și integrării țării noastre în structurile europene și euro-atlantice, precum și reformelor profunde ale învățământului universitar umanist din ultimele decenii. Programul urmăreşte dezvoltarea cunoaşterii ştiinţifice, restructurarea gândirii, desființarea barierelor dintre disciplinele tradiţionale și asigurarea unei metodologii inter-disciplinare și multi-disciplinare.

Corpul didactic este constituit din profesori români cu stagii de specializare în S.U.A., precum și din profesori americani aflați în România în cadrul programelor Fulbright. Centrul de Studii Americane (C.S.A.) pune la dispoziția masteranzilor o bibliotecă și o sală de documentare cu acces la Internet și video.

Programul se bucură de sprijinul constant al Comisiei Fulbright pentru România și al Ambasadei Statelor Unite la București. Masteranzii sunt implicați în activitățile organizate de Centrul de Studii Americane (prelegeri, workshop-uri, dezbateri etc.) și sunt invitați să participe cu lucrări la conferința studențească anuală de Studii Americane.

Pentru mai multe informații, vă invităm să vizitați site-ul programului: www.americanstudies.ro.

MOBILITĂȚI

Centrul de Studii Americane are relații de colaborare cu Universitatea din Kiel, Germania (acord ERASMUS); University of East Anglia, Norwich (Marea Britanie); Universitatea Heidelberg (Germania). Masteranzii pot candida pentru burse Fulbright în Statele Unite ale Americii. Un număr important de absolvenți au beneficiat până acum de burse atât în Europa, cât și în S.U.A.

Aflați mai multe despre mobilități de pe pagina Facultății de Limbi și Literaturi Străine.

DEBUȘEE PROFESIONALE

Specializarea permite absolvenților să ocupe posturi în diverse domenii ale vieţii sociale, politice, culturale și economice care implică relaţii cu S.U.A., în mass media, edituri, publicitate, PR, companii multinaționale, în instituții centrale de profil, ambasade, organizaţii non-guvernamentale, fundații culturale, precum și în alte sectoare care utilizează competențele de comunicare corespunzătoare specializării. Absolvenții vor putea fi angajați ca profesori în învățământul liceal, dacă întrunesc cerințele legale, și ca americaniști în învățământul superior și în cercetare, prin continuarea studiilor la nivel doctoral.

Masteranzii efectuează un stagiu de practică la instituții care ar putea fi interesate de angajarea lor, cum ar fi: Comisia Fulbright, Centrul Cultural American, American Corner, Shakespeare School, Asociația Pro-Democrația, Centrul pentru Jurnalism Independent, Centrul Național pentru Romi, B.C.U., Centrul de Limbi Străine Ariel etc.

CONTACT

Coordonator de program, lect. dr. Diana BENEA