Selectează o Pagină

Studii culturale slave. Rusia și țările slave din Europa Centrală și de Est

PREZENTAREA PROGRAMULUI

Programul Studii culturale slave. Rusia și țările slave din Europa Centrală și de Est, cu predare în limba rusă, singurul masterat cu acest profil din țară, își le oferă studenților posibilitatea de a-și completa și aprofunda cunoștințele generale de istorie, politologie, geopolitică, cultură, limbă și literatură cu noțiuni de sinteză din aceste domenii, cu accent pe specificul slav în context european (Rusia/ Orient/Europa Centrală/ europenitate; identitate/ alteritate; percepție culturală din interior și din afară – noi și ceiilalți).

Disciplinele (istoria slavilor, curente literare slave, interculturalitate în spații limitrofe etc.) prezintă studenților o imagine integratoare cu privire la structurile constitutive ale lumii spirituale rusești și din țările slave din centrul Europei (Ucraina, Polonia, Cehia, Slovacia) și, ca urmare, o bună orientare în realitatea culturală a țărilor respective.

DEBUȘEE PROFESIONALE

Programul formează cercetători, traducători în firme sau societăți mixte, edituri, agenții, birouri notariale, ambasade, critici literari, referenți și manageri culturali la diverse instituții, diplomați, analiști politici etc.

MOBILITĂȚI

Aflați mai multe despre mobilități de pe pagina Facultății de Limbi și Literaturi Străine.

CONTACT

Coordonator de program, prof. dr. Antoaneta OLTEANU