Studii est-asiatice

PREZENTAREA PROGRAMULUI

Masteratul de Studii est-asiatice constituie o premieră în domeniul studiilor de orientalistică din România, fiind singurul program de master dedicat exclusiv zonei Asiei de Est – China, Coreea și Japonia. Acest program constituie o premieră în domeniul studiilor de orientalistică din România, fiind singurul program de master din România dedicat exclusiv zonei Asiei de Est – China, Coreea și Japonia.

Fiind un masterat cu profil filologic, conceput ca un program de studii aprofundate pentru absolvenții specializărilor de limbă și literatură chineză/coreeană/japoneză de la Universitatea din București sau ale altor universități din țară, dar și pentru persoane interesate de zona culturală a Asiei de Est care cunosc una dintre cele trei limbi ale programului, masterul are un caracter interdisciplinar puternic în care studiul textului este abordat din perspective diverse, cum ar fi cel al istoriei și criticii literare, al lingvisticii, filosofiei sau al antropologiei.

Primul an al programului se axează pe procesul de difuzare a elementelor fondului cultural comun prin traducere, urmărind modalitățile concrete la nivelul fenomenelor lingvistice specifice și prin circulația principalelor concepte, dar și prin strategiile de transfer, adaptare, echivalare a acestora la contactul cu gândirea occidentală.

Printre cursurile primului an se numără Dialogul intercultural dedicat aprofundării principalelor teme din literaturile spațiului est-asiatic; Istoricul și problematica traducerii textelor literare care analizează elementele comune și circulația textelor atât între China-Coreea-Japonia, dar și între lumea occidentală și Asia, cursul de Chineză clasică care alături de Scrierea ideografică constituie o introducere în limba clasică comună tuturor celor trei spații. Acestea sunt completate de cursurile opționale Aspecte ale societății contemporane est-asiatice și Comunicarea interculturală de afaceri cu Asia de Est, precum și cursurile intensive de limbă.

Anul al doilea al programului continuă analiza dialogului dintre cele trei culturi prin cursurile de Antropologie culturală, Istoria ariei culturale, seminarul de Cultură populară, cursurile opționale despre Orientalism și istoria recentă a zonei. Componenta practică este mai aplicată, cursurilor intensive de limbă adăugându-li-se un curs de Limbaje specializate.

Toate acestea au scopul de a oferi masteranzilor cunoștințe solide privind atât societatea și cultura clasică, cât și societatea contemporană a Asiei de Est.

MOBILITĂȚI

Aflați mai multe despre mobilități de pe pagina Facultății de Limbi și Literaturi Străine.

DEBUȘEE PROFESIONALE

Absolvenții masteratului de Studii est-asiatice se angajează în domenii variate precum traduceri (firme de traducere, edituri), consultanță și traduceri pentru afaceri (firme chinezești, japoneze și coreene care activează în România), diplomație (ambasadele celor trei țări, Ministerul de Externe), turism, învățământ (școli, licee, universități, centre de limbi străine), cercetare, management cultural (radio, fundații culturale), comunicare (presă, televiziune etc.).

CONTACT

Coordonatori de program, prof. dr. Luminița BĂLAN, prof. dr. Anca FOCȘENEANU