Depunerea dosarelor pentru anii I și M1 (admitere 2017)

Depunerea dosarelor pentru candidații admiși în 2017 (viitorii ani I și M1) va avea loc în intervalul dedicat confirmării locurilor la admitere, în sediul din Pitar Moș. Programul este disponibil AICI.

Vă rugăm verificați lista de acte necesare (mai jos). NU se admit dosare incomplete!

ACTE NECESARE DEPUNERII CERERII

Actele necesare pentru toţi studenţii, indiferent de criteriul la care se încadrează, sunt:

 • Fotocopie după cartea de identitate;
 • Două fotografii recente tip buletin/paşaport.

Actele necesare pentru argumentarea cazurilor sociale sunt (după caz):

 • (obligatoriu) Adeverinţe cu salariile nete ale părinţilor sau cupoanele de pensie pe ultimele trei luni înainte perioadei de depunere a cererii, adeverinţe de şomaj, handicap sau lipsă a veniturilor (de la autoritatea fiscală locală; NU se acceptă declaraţie pe proprie răspundere);
 • în cazul în care se doreşte certificarea faptului că familia are mai mulţi copii în întreţinere, trebuie prezentate fotocopii după certificatele de naştere precum şi adeverinţele de elev/student (dacă este cazul) ale acestora.
 • Adeverinţă medicală în original de la medicul specialist, din care să rezulte că studentul/studenta suferă de o anumită afecţiune cronică sau handicap fizic/locomotor, însoţită de avizul medicului de la Cabinetul medical studenţesc;
 • Fotocopie după hotărârea judecătorească de divorţ;
 • Fotocopie după certificatul/certificatele de deces ale părinţilor
 • Dacă un părinte este grav bolnav, se aduc acte doveditoare (adeverinţă de la medicul specialist).

Comisia nu va face publice datele din dosar decât în cazuri extreme.

Actele vor fi restituite atunci când se returnează dosarul de cazare cu decizia comisiei.

Pentru orice alte informaţii sau nelămuriri, puteţi trimite un e-mail către cazari@asls.ro

 

Calendarul cazărilor 2017

 Etapa 1:

 • 8.05 – 2.06 – depunerea dosarelor pentru anii în curs (viitorii ani II, III, M2, D2, D3);
 • 26 – 31.07 – depunerea dosarelor pentru candidații admiși la admitere (viitorii ani I și M1):
 • mijlocul lunii septembrie – depunerea dosarelor pentru candidații admiși la admitere (viitorii ani I, M1 și D1);
 • mijlocul lunii septembrie – afişarea listelor punctajelor obţinute de studenţii din anii în curs (viitori ani II, III, M2, D2 și D3);
 • mijlocul lunii septembrie – depunerea de contestații la adresa punctajelor obținute – prin email – cazari@asls.ro;
 • a doua jumătate a lunii septembrie – afişarea listei cu beneficiarii locurilor de cazare (toţi anii) pe site-ul Facultăţii;
 • a doua jumătate a lunii septembrie – depunerea contestaţiilor;
 • a doua jumătate a lunii septembrie – afişarea listelor finale – pe site-ul Facultăţii;
 • finalul lunii septembrie Ridicarea cererilor aprobate;
 • finalul lunii septembrie – Cazarea efectivă în cămine.

Etapa 2 (redistribuiri):

 • finalul lunii septembrie – (re)depunerea cererilor prin email la cazari@asls.ro cu subiectul Redistribuiri sau personal (program identic cu ridicarea cererilor – vezi mai sus);
  • ATENŢIE! Cererile neaprobate în prima etapă NU se consideră depuse pentru a doua etapă automat, fără intervenţia studentului în cauză! Vă rugăm să citiţi cu atenţie instrucţiunile care vor însoţi listele.
 • începutul lunii octombrie – afișarea listei (ierarhia) a studenților care au depus cereri
 • începutul lunii octombrie – depunerea contestaţiilor (prin email – cazari@asls.ro);
 • începutul lunii octombrie – redistribuirea locurilor în ședință publică (ATENŢIE! Prezenţa este obligatorie pentru toate persoanele de pe listă! Pot fi trimiși reprezentanți cu copia actului de identitate a titularului!);
 • începutul lunii octombrie – cazarea efectivă la administraţia căminelor. Locurile necontractate după data limită vor fi redistribuite!

Etapa 3 (re-redistribuiri) – va avea loc, conform planificării UB, în măsura în care vor rămâne locuri neocupate după etapa a doua. Locurile rămase libere după etapa a treia vor fi redistribuite de Comisia Centrală de Cazare a Universităţii.

Pentru orice alte informaţii sau nelămuriri, puteţi trimite un e-mail către cazari@asls.ro

 

Depunerea dosarelor pentru anii în curs (viitorii ani II, III, M2, D2 și D3):

Depunerea dosarelor pentru anii în curs (viitorii ani II, III, M2, D2 și D3) va avea loc în intervalul 8 mai – 6 iunie 2017, în sediul din str. Pitar Moș, et. 2, sala CRSC/Decanat (lângă amf. Bogdan).

Program:

 • luni, 29 mai: 10:00 – 16:00;
 • marți, 30 mai: 10:00 – 16:00;
 • miercuri, 31 mai: 10:00 – 14:00;
 • marți, 6 iunie: 14:00-18:00;

Vă rugăm verificați lista de acte necesare (mai jos). NU se admit dosare incomplete!

ACTE NECESARE DEPUNERII CERERII

Actele necesare pentru toţi studenţii, indiferent de criteriul la care se încadrează, sunt:

 1. Ultima chitanţă de plată a chiriei (în cazul în care ați locuit la cămin);
 2. Fotocopie după cartea de identitate;
 3. Două fotografii recente tip buletin/paşaport.

 

Actele doveditoare pentru activităţi extracurriculare (dacă este cazul):

I. Merite excepţionale în voluntariat:

 1. Adeverinţă de voluntar pentru activitatea din ultimul an universitar;
 2. Scrisoare de recomandare din partea departamentului de resurse umane sau conducerii instituţiei / organizaţiei (obligatoriu);

II. Activitate ştiinţifică susţinută:

 1. Adeverinţe de participare la conferinţe naţionale/internaţionale;
 2. Diplome de participare/Premii la concursuri naţionale/internaţionale specifice profilului;
 3. Scrisoare de recomandare din partea cadrului didactic îndrumător (obligatoriu);

III. Actele necesare pentru argumentarea cazurilor sociale sunt (după caz):

 1. (obligatoriu!) Adeverinţe cu salariile nete ale părinţilor sau cupoanele de pensie pe ultimele trei luni înainte perioadei de depunere a cererii, adeverinţe de şomaj, handicap sau lipsă a veniturilor (de la autoritatea fiscală locală; NU se acceptă declaraţie pe proprie răspundere);
 2. În cazul în care se doreşte certificarea faptului că familia are mai mulţi copii în întreţinere, trebuie prezentate fotocopii după certificatele de naştere precum şi adeverinţele de elev/student (dacă este cazul) ale acestora.
 3. Adeverinţă medicală în original de la medicul specialist, din care să rezulte că studentul/studenta suferă de o anumită afecţiune cronică sau handicap fizic/locomotor, însoţită de avizul medicului de la Cabinetul medical studenţesc;
 4. Fotocopie după hotărârea judecătorească de divorţ;
 5. Fotocopie după certificatul/certificatele de deces ale părinţilor
 6. Dacă un părinte este grav bolnav, se aduc acte doveditoare (adeverinţă de la medicul specialist);

Comisia nu va face publice datele din dosar decât în cazuri extreme.

Actele vor fi restituite atunci când se returnează dosarul de cazare cu decizia comisiei.

 

Pentru orice alte informaţii sau nelămuriri, puteţi trimite un e-mail către cazari@asls.ro

ATENŢIE! Vă rugăm să respectați planificarea de mai sus! Nerespectarea termenelor, indiferent de justificare, poate duce la pierderea repartizării!

INFORMAȚII GENERALE

Descrierea căminelor se găsește în Broșura Căminelor 2017/2018 – AICI.

Facultatea de Limbi și Literaturi Străine are locuri repartizate în toate căminele Universității din București, cu excepția căminului Gaudeamus. De asemenea, locurile repartizate Facultății în căminele Pallady 1 și 2 au scăzut considerabil în ultimii ani și este posibil ca locurile primite să fie extrem de puține sau rezervate doctoranzilor!

Locurile sunt insuficiente pentru necesitățile Facultății, cu un grad apropiat de 50% a cererilor aprobate în ultimii ani.

Până la rezolvarea acestei situații, studenții care vor fi înmatriculați pe locuri CU TAXĂ din anul 1 și Master 1 nu pot depune cerere de cazare, cu excepția cazurilor sociale.

Reamintim următoarele mențiuni (din metodologia FLLS):

Art. 15. Comisia de cazare va atribui locuri studenților care nu sunt integraliști sau au punctajul aferent situației academice sub 500 de puncte (media generală ~8,33) numai în limita locurilor disponibile. Studenții cu 4 sau mai multe restanțe nu vor fi cazați, cu excepția cazurilor sociale. Cazurile sociale grave cu situație academică problematică vor fi cazate numai în etapa redistribuirilor, în limita locurilor disponibile.

Menţionăm că articolul de mai sus se referă şi la cazurile sociale din viitorul an 1/M1, pentru mediile mai mici decât ultimele medii cazate.

Studenții anilor superiori pot depune cerere în perioada stabilită (mai-iunie), indiferent dacă au fost sau nu la taxă în anul curent, pentru că repartizarea buget/taxă are loc DUPĂ repartizarea locurilor la cămin.

DOCUMENTAȚII

 • Metodologia UB poate fi consultată AICI.
 • Metodologia FLLS poate fi consultată AICI.
 • Descrierea căminelor FLLS poate fi consultată AICI.

Pentru orice alte informaţii sau nelămuriri, puteţi trimite un e-mail către cazari@asls.ro

 

Share This