Depunerea dosarelor pentru anii în curs (viitorii ani II, III, M2, D2 și D3):

 

Depunerea dosarelor pentru anii în curs (viitorii ani II, III, M2, D2 și D3) va avea loc în intervalul 14 mai8 iunie 2018, în sediul din str. Pitar Moș, et. 2, sala CRSC/Decanat (lângă amf. Bogdan).

Program:

 • luni, miercuri, joi, vineri – 12:00-16:00
 • marți – 14:00-16:00

Vă rugăm verificați lista de acte necesare (mai jos). NU se admit dosare incomplete!

ACTE NECESARE DEPUNERII CERERII

Actele necesare pentru toți studenții, indiferent de criteriul la care se încadrează, sunt:

 1. Ultima chitanţă de plată a chiriei (în cazul în care ați locuit la cămin);
 2. Fotocopie după cartea de identitate;
 3. Două fotografii recente tip buletin/pașaport.

Actele doveditoare pentru activități extracurriculare (dacă este cazul):

I. Merite excepționale în voluntariat:

 1. Adeverinţă de voluntar pentru activitatea din ultimul an universitar;
 2. Scrisoare de recomandare din partea departamentului de resurse umane sau conducerii instituţiei / organizaţiei (obligatoriu);

II. Activitate ştiinţifică susţinută:

 1. Adeverinţe de participare la conferinţe naţionale/internaţionale;
 2. Diplome de participare/Premii la concursuri naţionale/internaţionale specifice profilului;
 3. Scrisoare de recomandare din partea cadrului didactic îndrumător (obligatoriu);

III. Actele necesare pentru argumentarea cazurilor sociale sunt (după caz):

 1. (obligatoriu!) Adeverinţe cu salariile nete ale părinţilor sau cupoanele de pensie pe ultimele trei luni înainte perioadei de depunere a cererii, adeverinţe de şomaj, handicap sau lipsă a veniturilor (de la autoritatea fiscală locală; NU se acceptă declaraţie pe proprie răspundere);
 2. În cazul în care se doreşte certificarea faptului că familia are mai mulţi copii în întreţinere, trebuie prezentate fotocopii după certificatele de naştere precum şi adeverinţele de elev/student (dacă este cazul) ale acestora.
 3. Adeverinţă medicală în original de la medicul specialist, din care să rezulte că studentul/studenta suferă de o anumită afecţiune cronică sau handicap fizic/locomotor, însoţită de avizul medicului de la Cabinetul medical studenţesc;
 4. Fotocopie după hotărârea judecătorească de divorţ;
 5. Fotocopie după certificatul/certificatele de deces ale părinţilor
 6. Dacă un părinte este grav bolnav, se aduc acte doveditoare (adeverinţă de la medicul specialist);

Comisia nu va face publice datele din dosar decât în cazuri extreme.

Actele vor fi restituite atunci când se returnează dosarul de cazare cu decizia comisiei.

Pentru orice alte informaţii sau nelămuriri, puteţi trimite un e-mail către cazari@asls.ro

 

Calendarul cazărilor 2018

Etapa 1:

 • 14.05 – 8.06 – depunerea dosarelor pentru anii în curs (viitorii ani II, III, M2, D2, D3);
 • sfârșitul lunii iulie – depunerea dosarelor pentru candidații admiși la admitere (viitorii ani I și M1):
 • începutul lunii septembrie – depunerea dosarelor pentru candidații admiși la admitere (viitorii ani I, M1 și D1);
 • mijlocul lunii septembrie – afișarea listelor punctajelor obținute de studenții din anii în curs (viitori ani II, III, M2, D2 și D3):
 • după afișare – depunerea de sesizări la adresa punctajelor afișate – prin email – cazari@asls.ro;
 • după soluționarea sesizărilor – afișarea listei cu beneficiarii locurilor de cazare (toți anii) pe site-ul Facultății;
 • după afișare – depunerea contestaţiilor;
 • după soluționarea contestațiilor – afișarea listelor finale – pe site-ul Facultății;
 • sfârșitul lunii septembrie – Ridicarea cererilor aprobate (detalii mai sus);
 • sfârșitul lunii septembrie – Cazarea efectivă în cămine (detalii mai sus).

Etapa 2 (redistribuiri) – conform calendarului stabilit de UB, în prima parte a lunii octombrie

Pentru orice alte informaţii sau nelămuriri, puteţi trimite un e-mail către cazari@asls.ro

 

INFORMAȚII GENERALE

Descrierea căminelor se găsește în Broșura Căminelor 2017/2018 – AICI.

Facultatea de Limbi și Literaturi Străine are locuri repartizate în toate căminele Universității din București, cu excepția căminului Gaudeamus. De asemenea, locurile repartizate Facultății în căminele Pallady 1 și 2 au scăzut considerabil în ultimii ani și este posibil ca locurile primite să fie extrem de puține sau rezervate doctoranzilor!

Locurile sunt insuficiente pentru necesitățile Facultății, cu un grad apropiat de 50% a cererilor aprobate în ultimii ani.

Până la rezolvarea acestei situații, studenții care vor fi înmatriculați pe locuri CU TAXĂ din anul 1 cu media sub 9,00 (secțiile cu admitere prin examen scris) respectiv sub 9,50 (secțiile cu admitere pe bază de dosar sau mixtă) nu pot depune cerere de cazare, cu excepția cazurilor sociale/medicale.

Reamintim următoarele mențiuni (din metodologia FLLS):

Art. 14. Comisia de cazare va atribui locuri studenților care nu sunt integraliști sau au punctajul aferent situației academice sub 500 de puncte (media generală ~8,33) numai în limita locurilor disponibile. Studenții cu 4 sau mai multe restanțe nu vor fi cazați, cu excepția cazurilor sociale. Cazurile sociale grave cu situație academică problematică vor fi cazate numai în etapa redistribuirilor, în limita locurilor disponibile.

Menţionăm că articolul de mai sus se referă şi la cazurile sociale din viitorul an 1/M1, pentru mediile mai mici decât ultimele medii cazate.

Studenții anilor superiori pot depune cerere în perioada stabilită (mai-iunie), indiferent dacă au fost sau nu la taxă în anul curent, pentru că repartizarea buget/taxă are loc DUPĂ repartizarea locurilor la cămin.

DOCUMENTAȚII

 • Metodologia UB poate fi consultată AICI.
 • Metodologia FLLS poate fi consultată AICI (în curs de avizare).
 • Descrierea căminelor FLLS poate fi consultată AICI.

Pentru orice alte informaţii sau nelămuriri, puteţi trimite un e-mail către cazari@asls.ro

Share This