Selectează o Pagină
Etapa a treia

Comisia de cazare a FLLS și-a încheiat activitatea. Informații despre etapa a treia (re-redistribuiri) pot fi găsite pe site-ul Universității din București, secțiunea Student UB – Campus – Cazare (AICI și AICI).

Facultatea de Limbi și Literaturi Străine NU este implicată în etapa a treia și nu poate oferi informații suplimentare.

Cazări - etapa 2 (redistribuiri)

ATENȚIE! Întrucât până la această dată nu au fost primite informații privind cazarea în căminele UTCB, studenții care doreau să se înscrie pentru aceste locuri sunt sfătuiți să depună cerere pentru redistribuiri!

 • 25.09-30.09 – completarea formularului pentru redistribuiri:
  • persoanele care au completat deja formularul pentru etapa 1 trebuie să trimită un email la cazari@asls.ro cu subiectul REDISTRIBUIRI în care să menționeze numele complet;
  • persoanele care nu au completat deloc formularul, o pot face AICI.
 • 2.10 – afișarea listei (nominale) a studenților care au depus cereri
  • Lista cererilor depuse și a punctajelor poate fi consultată AICI.
  • Punctajul se formează după cum urmează:
   • Anul 1 și M1 – înmulțirea mediei de admitere cu 60;
   • Anul 2 – înmulțirea punctajului pe anul precedent (punctajul de reclasificare) cu un factor de corecție de 0,967742 pentru a respecta intervalul normal de punctaj pentru ceilalți ani (0-600), întrucât anul I are 62 de credite (în loc de 60) după introducerea Educației Fizice ca disciplină obligatorie;
   • Anul 3 și M2 – punctajul rămâne cel calculat pentru reclasificare;
   • Cazul social (și punctajul acordat, în consecință), în cazul veniturilor mici, a fost acceptat pentru venituri cel mult egale cu venitul minim net/membru de familie (1263 RON).
  • Ierarhia deponenților va avea două părți: cererile admise (în ordinea punctajului) și lista secundară – alte categorii de studenți (anul 1 taxă sub media indicată și fără caz social, studenții în semestru de grație etc. – în ordinea punctajului); studenții din alte categorii își vor alege locurile DUPĂ parcurgerea întregii liste a studenților cu cereri admise!
  • Cazurile prioritare conform metodologiei (BSR/orfani/plasament etc.) și sociale (cu punctaj acordat pentru situația socială) vor fi clasate în ordinea punctajului, având locul garantat în cazul în care numărul de locuri va fi mai mic decât poziția în ierarhie;
  • Eventualele sesizări la adresa listei pot fi transmise în cursul zilei de astăzi, până la ora 20:00, prin email – cazari@asls.ro
 • 2.10 (ora 22:30) – afișarea listei (ierarhiei) finale:
  • Ierarhia a fost afișată AICI – criteriile de departajare au fost menționate în dreptul punctajelor egale: în funcție de anii de studiu, punctajul academic superior, tipul de admitere, examenul de Bacalaureat etc.;
  • Sunt disponibile 100 de locuri pentru 116 cereri depuse;
  • Cazurile sociale sau prioritare sub limita de 100 de locuri (marcate cu verde) vor fi avansate deasupra liniei ultimului loc disponibil; această avansare depinde de numărul de locuri ocupate până la poziția respectivă; în cazul în care vor fi disponibile suficiente locuri, studenții respectivi vor fi clasați conform punctajului;
  • Eventualele sesizări referitoare la ierarhie pot fi trimise până miercuri, 3.10, ora 8:00, prin email – cazari@asls.ro;
 • 3.10, ora 10:00, Amf. Bălcescu (Edgar Quinet, et. 1, dreapta) – redistribuirea locurilor în ședință publică (ATENȚIE! Prezența este obligatorie pentru toate persoanele de pe listă! Pot fi trimiși reprezentanți cu copia actului de identitate a titularului!);
 • până la data de 5.10 (program 8:30-15:00) – cazarea efectivă la administrația căminelor. Locurile necontractate după data limită vor fi redistribuite!
Cazări - etapa 1 (distribuiri)

Listele beneficiarilor locurilor la cămin în anul 2019/2020, etapa 1 (distribuiri):

Anul 1 (dosar) Anul 1 (examen) Anul 1->2 Anul 2->3 Master 1 Master 1->2 Doctorat

N.B. – Răspunsul comisiei este de forma DA – a fost alocat un loc de cazare / Continuitate – a fost acordat același loc ca și în anul universitar precedent / Continuitate (cămin) – a fost acordat un loc în același cămin ca și în anul universitar precedent / NU – nu a fost alocat un loc de cazare / DA (prioritar) – a fost alocat un loc de cazare în cazul studenților care sunt cazați indiferent de medie, conform metodologiei sau deciziei comisiei de cazare (bursieri ai statului român, orfani, cazuri medicale, proveniți din centre de plasament sau absolvenții liceelor din mediul rural) – în acest caz, locul a fost repartizat la finalul repartizării, pe ultimele locuri disponibile.

Persoanele care nu au bifat acordul pentru afișarea situației în liste nu se vor regăsi în listele de mai sus, chiar dacă au primit un loc, conform punctajului. În acest caz, răspunsul poate fi aflat personal, în intervalele de ridicare a cererilor menționate mai jos.

În atenția candidaților care au primit loc la cămin:

 1. La ridicarea cererii este necesară prezentarea următoarelor:
  1. două poze tip buletin;
  2. copie act de identitate;
  3. (dacă este cazul) acte care dovedesc scutirea de la plata regiei de cămin (adeverințe pentru părinții cadre didactice, certificate de deces etc.);
 2. Ridicarea cererilor se poate face în intervalul 25.09-29.09, din Edgar Quinet, sala 318 (et.3, scările din stânga), interval 8:00-12:00. Locul primit NU depinde de ordinea ridicării cererilor, locurile în camere vor fi deja repartizate. Cererile neridicate până la data de 30.09 se anulează, iar locurile vor fi ocupate în etapa redistribuirilor.
 3. Studenții care sunt în prezent cazați la cămin (pe timpul verii) își pot ridica cererile și în data de 24.09, interval 13:00-15:00 din Edgar Quinet, sala 318 (et.3, scările din stânga);
 4. Cazarea efectivă (care presupune semnarea contractului și plata regiei pentru prima lună) se poate face doar de către titular (sau cu procură) în intervalul 25.09-30.09, program 8:30-15:00, la administrația căminului, cu cererea aprobată (ridicată de la facultate) și actul de identitate. Locurile care nu au fost contractate până la finalul programului în data de 30.09 sunt considerate refuzate și vor fi disponibile în etapa redistribuirilor.

În atenția candidaților care NU au primit loc la cămin:

 1. Puteți apela la programul Cazare Alternativă (detalii AICI) organizat de Departamentul de Consiliere și Orientare pentru Carieră din cadrul Universității din București;
 2. Puteți urmări anunțul pentru locurile în căminele UTCB, care vor avea o procedură separată de distribuire și redistribuire (detaliile vor fi disponibile în curând); Nu au fost primite informații privind cazarea în căminele UTCB – studenții care doreau să se înscrie pentru aceste locuri sunt sfătuiți să depună pentru redistribuiri!
 3. Puteți redepune cererea pentru etapa a doua (redistribuiri) în intervalul 25.09-30.09 prin email (cazari@asls.ro – subiectul Redistribuiri);
 4. Persoanele care nu au depus cerere deloc și doresc să o depună pentru etapa redistribuirilor pot completa un formular electronic care va disponibil în aceeași perioadă (25.09-30.09);

ATENŢIE! Vă rugăm citiţi cu atenţie următoarele menţiuni primite de la comisia de cazare:

 1. Punctajele contestate anterior au fost verificate și actualizate în listele de mai sus. Nu se mai admit contestări ale punctajelor pentru anii în curs, perioada de timp fiind încheiată pentru etapa respectivă.
 2. Vă reamintim că, pentru a respecta intervalul normal de punctaj pentru ceilalți ani (0-600), punctajele la anul 1->2 pentru situația academică au fost corectate cu un factor de 0,967742, întrucât anul I are 62 de credite (în loc de 60) după introducerea Educației Fizice ca disciplină obligatorie. Astfel, persoanele cu 620 de puncte vor avea 600 de puncte, persoanele cu 550 de puncte vor avea 532 de puncte etc.
 3. Având în vedere lucrările desfășurate în căminul Stoian Militaru, locurile au fost reduse semnificativ. Așadar, au fost aprobate numai cererile de continuitate, în limita locurilor disponibile, în ordinea punctajelor de cazare.
 4. Continuitățile au fost acordate, în limita locurilor disponibile, până la 480 de puncte, cu excepția căminelor Pallady 1, 2 și Grozăvești A1 – care au, în general, punctaje mai ridicate.
 5. Reamintim faptul că punctajele pentru criteriul academic sunt acordate pentru mediile din vară, fără a include rezultatele restanțelor, măririlor și materiilor facultative (modulul psihopedagogic şi sportul în anul 2). Restanțele și măririle vor fi luate în calcul în etapa redistribuirilor.
 6. Cazul social (și punctajul acordat, în consecință), în cazul veniturilor mici, a fost acceptat pentru venituri cel mult egale cu venitul minim net/membru de familie (1263 RON).
 7. Facultatea de Limbi și Literaturi Străine va primi un număr de locuri în căminele Universității Tehnice de Construcții din București (detalii despre condiții și costuri vor fi afișate pe site, separat, în curând).
 8. Contestații la listele de mai sus pot fi depuse în cursul zilei de 23.09.2018, la sediul FLLS din str. Edgar Quinet, sala 318 (et. 3), program 14:00 – 16:00 sau prin email (cazari@asls.ro, până la ora 23:59). ATENȚIE! Contestațiile reprezintă semnalarea unor nereguli sau incorectitudini în procesul de cazare, care trebuie menționate clar în textul emailului! Contestațiile care nu vizează un aspect anume (de tipul „nu am primit cămin, doresc să primesc cămin”) nu vor fi luate în considerare.
 9. Doctoranzii (inclusiv cei aflați încă în procesul de admitere) care nu au depus încă cereri de cazare și nu au contactat încă comisia de cazare vor putea depune cereri numai în etapa redistribuirilor!
 10. Reamintim următoarele mențiuni (din metodologia FLLS):

Art. 15. Comisia de cazare va atribui locuri studenților care nu sunt integraliști sau au punctajul aferent situației academice sub 500 de puncte (media generală ~8,33) numai în limita locurilor disponibile. Studenții cu 4 sau mai multe restanțe nu vor fi cazați, cu excepția cazurilor sociale. Cazurile sociale grave cu situație academică problematică vor fi cazate numai în etapa redistribuirilor, în limita locurilor disponibile.

 

Menționăm că articolul de mai sus se referă şi la cazurile sociale din viitorul an 1, pentru mediile mai mici decât ultimele medii cazate.

 

Calendarul cazărilor 2019

Etapa 1:

 • 28.05 – 5.07 – depunerea dosarelor pentru anii în curs (viitorii ani II, III, M2, D2, D3);
 • 26.07 – 5.08 – depunerea dosarelor pentru candidații admiși la admitere (viitorii ani I și M1):
 • 10.09 – 15.09 – depunerea dosarelor pentru candidații admiși la admitere (viitorii ani I, M1 și D1);
 • 17.09 – afișarea listelor punctajelor obținute de studenții din anii în curs (viitori ani II, III, M2) și ale cererilor depuse de candidații admiși în 2019 (viitorii ani I, M1 și D1);
  • Listele cererilor depuse în urma admiterii din 2019 pot fi consultate aici: Anul I (dosar), Anul I (examen), Master I, Cereri respinse (pentru nerespectarea metodologiei – vezi mai jos);
  • Listele punctajelor pentru anii în curs pot fi consultate aici: Anul 2, Anul 3, Master 2, Doctorat. Vă reamintim următoarele:
   • Punctajele pentru criteriul academic sunt acordate pentru mediile din vară, fără a include rezultatele restanțelor și materiilor facultative (modulul psihopedagogic, sportul pentru anul 2 etc.). Vă rugăm să citiți cu atenție mențiunile pentru fiecare an;
   • Pentru anul 2 – pentru a respecta intervalul normal de punctaj pentru ceilalți ani (0-600), punctajele pentru situația academică au fost corectate cu un factor de 0,967742, întrucât anul I are 62 de credite (în loc de 60) după introducerea Educației Fizice ca disciplină obligatorie. Astfel, persoanele cu 620 de puncte vor avea 600 de puncte, persoanele cu 550 de puncte vor avea 532 de puncte etc.
   • Cazul social (și punctajul acordat, în consecință), în cazul veniturilor mici, a fost acceptat pentru venituri de cel mult 1263RON/membru de familie.
   • Persoanele care nu și-au dat acordul pentru afișarea pe site nu apar în listele de mai sus și nu vor apărea nici în listele finale.
 • 18-20.09 (până la ora 12:00) – depunerea de sesizări la adresa punctajelor afișate – prin email – cazari@asls.ro;
 • 22.09 – afișarea listei cu beneficiarii locurilor de cazare (toți anii) pe site-ul Facultății (vezi mai sus);
 • 22.09 – 23.09 – depunerea contestațiilor – prin email (cazari@asls.ro) sau personal (vezi mai sus);
 • 24.09 – afișarea listelor finale – pe site-ul Facultății;
 • 25.09 – 29.09 – Ridicarea cererilor aprobate (programul detaliat va fi afișat ulterior), cu excepția studenților cazați pe vară, care pot ridica cererile pe 24 septembrie;
 • 25.09 – 30.09 (program 8:30-15:00) – Cazarea efectivă în cămine (detalii mai sus).


Universitatea din București încă nu a trimis informații privind căminele UTCB. Orientativ, în 2018, cazarea în căminele UTCB a avut loc în intervalul 25-29 septembrie.

Etapa 2 (redistribuiri) are loc în intervalul 1-5 octombrie. Un calendar detaliat este afișat mai sus.

Pentru orice alte informaţii sau nelămuriri, puteţi trimite un e-mail către cazari@asls.ro

ANUNȚ privind căminul Stoian Militaru

Având în vedere renovările în curs din căminul Stoian Militaru, locurile alocate FLLS au fost reduse substanțial. În aceste condiții, locurile disponibile vor fi repartizate doar studenților care au primit repartizare în acest cămin în anul anterior din partea FLLS (continuități). În cazul în care repartizarea aceleiași camere nu a fost posibilă, repartizarea s-a făcut într-o cameră similară (continuitate cămin).

Studenții care au solicitat cazare doar în Stoian Militaru și nu pot beneficia de principiul continuității vor fi contactați telefonic pentru opțiuni alternative.

ANUNȚ IMPORTANT ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR ORFANI

Conform metodologiei UB (aprobată ulterior metodologiei FLLS), studenții orfani de unul sau ambii părinți beneficiază de prioritate la cazare. Studenții care nu au semnalat această situație (și/sau nu au trimis certificatul/certificatele de deces) sunt rugați să o facă până joi, 19 septembrie.

ATENȚIE! Prioritatea la cazare înseamnă alocarea automată a unui loc (indiferent de medie), însă locul obținut va fi corespunzător situației academice.

Depunerea dosarelor pentru anii I licență/master/doctorat (admitere 2019)

În atenția candidaților admiși în anul I licență/masterat/doctorat de la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine care doresc obținerea unui loc în cămin, formularul electronic poate fi completat AICI, până la data de 15 septembrie 2019. 

ATENȚIE! Distribuirea locurilor și publicarea listelor cererilor admise vor avea loc în a doua parte a lunii septembrie, conform unui calendar care va fi anunțat.

În atenția candidaților aflați încă în procesul de admitere (masterat și doctorat): formularul de cazare poate fi completat în perioada de mai sus, chiar dacă nu se cunosc rezultatele finale ale concursului de admitere! Cererile candidaților care nu vor fi admiși conform procedurilor de admitere vor fi respinse din oficiu. NU este necesară prezentarea unei dovezi a rezultatului concursului de admitere, actualizarea statutului BUGET/TAXĂ având loc automat, conform listelor publicate de comisiile de admitere.

Studenții declarați admiși în anul I (2019/2020) pot depune cereri de cazare în termenul afișat mai sus, în următoarele condiții:

 1. studenții români sau cetățeni UE admiși pe locuri subvenționate de la buget;
 2. studenții români sau cetățeni UE admiși la ciclul de licență pe locuri cu taxă*, cu media peste 7,00 – admitere prin examen scris, respectiv peste 8,00 – admitere pe bază de dosar sau mixt;
 3. studenții români sau cetățeni UE admiși la master sau doctorat pe locuri cu taxă*
 4. studenții români sau cetățeni UE cu caz social sau medical, indiferent de medie sau forma de finanțare;
 5. studenții cetățeni ai altor state vor fi cazați, dacă sunt eligibili, prin Departamentul Relații Internaționale al UB (mai multe detalii în cadrul admiterii);

* Studenții care nu beneficiază de subvenție conform reglementărilor legale (studenții cu taxă, cetățeni ai statelor non-UE etc.) vor plăti regia de cămin integrală (aproximativ dublul regiei de cămin plătite de studenții cu subvenție).

Orice situație specială (caz social, medical etc.) se dovedește cu actele de mai jos, trimise prin email la adresa cazari@asls.ro, separat de completarea formularului de cazare. Ambele etape sunt obligatorii pentru situația specială. Transmiterea documentelor fără completarea formularului electronic nu va fi luată în considerare. Completarea formularului fără transmiterea documentelor va invalida situația specială.

Următoarele acte vor fi transmise prin email (scanate sau fotografiate astfel încât documentul să poată fi citit integral), până la  data de 15 septembrie 2019. În cazul în care dosarul necesită completări, acestea vor fi solicitate de comisia de cazare prin email. 

Actele necesare pentru argumentarea cazurilor sociale sunt (după caz):

 • (obligatoriu) Adeverinţe cu salariile nete ale părinţilor sau cupoanele de pensie pe ultimele trei luni înainte perioadei de depunere a cererii, adeverinţe de şomaj, handicap sau lipsă a veniturilor (de la autoritatea fiscală locală; NU se acceptă declaraţie pe proprie răspundere);
 • în cazul în care se doreşte certificarea faptului că familia are mai mulţi copii în întreţinere, trebuie prezentate fotocopii după certificatele de naştere precum şi adeverinţele de elev/student (dacă este cazul) ale acestora.
 • Adeverinţă medicală în original de la medicul specialist, din care să rezulte că studentul/studenta suferă de o anumită afecţiune cronică sau handicap fizic/locomotor, însoţită de avizul medicului de la Cabinetul medical studenţesc;
 • Fotocopie după hotărârea judecătorească de divorţ;
 • Fotocopie după certificatul/certificatele de deces ale părinţilor
 • Dacă un părinte este grav bolnav, se aduc acte doveditoare (adeverinţă de la medicul specialist).

Comisia nu va face publice datele din dosar decât în cazuri extreme. Actele vor fi restituite atunci când se returnează dosarul de cazare cu decizia comisiei. ATENȚIE! Vă rugăm să luați în considerare mențiunile despre cazare publicate AICI.

Depunerea dosarelor pentru anii în curs (viitorii ani II, III, M2, D2 și D3):

Depunerea dosarelor pentru anii în curs (viitorii ani II, III, M2, D2 și D3) se face prin formular electronic în intervalul 28 mai28 iunie 5 iulie 2019. Formularul poate fi găsit AICI.

Orice situație specială (caz social, medical, activitate extracurriculară etc.) se dovedește cu actele de mai jos, trimise prin email la adresa cazari@asls.ro, separat de completarea formularului de cazare. Ambele etape sunt obligatorii pentru situația specială. Transmiterea documentelor fără completarea formularului electronic nu va fi luată în considerare. Completarea formularului fără transmiterea documentelor va invalida situația specială.

Vă rugăm verificați lista de acte necesare: 

Actele necesare la ridicarea cererii pentru toți studenții, indiferent de criteriul la care se încadrează, sunt:

 1. Fotocopie după cartea de identitate;
 2. Două fotografii recente tip buletin/pașaport.

 

Următoarele acte vor fi transmise prin email (scanate sau fotografiate astfel încât documentul să poată fi citit integral), până la 28 iunie 2019. În cazul în care dosarul necesită completări, acestea vor fi solicitate de comisia de cazare prin email. 

Actele doveditoare pentru activități extracurriculare (dacă este cazul):

I. Merite excepționale în voluntariat:

 1. Adeverinţă de voluntar pentru activitatea din ultimul an universitar;
 2. Scrisoare de recomandare din partea departamentului de resurse umane sau conducerii instituţiei / organizaţiei (obligatoriu);

II. Activitate ştiinţifică susţinută:

 1. Adeverinţe de participare la conferinţe naţionale/internaţionale;
 2. Diplome de participare/Premii la concursuri naţionale/internaţionale specifice profilului;
 3. Scrisoare de recomandare din partea cadrului didactic îndrumător (obligatoriu);

III. Actele necesare pentru argumentarea cazurilor sociale sunt (după caz):

 1. (obligatoriu!) Adeverinţe cu salariile nete ale părinţilor sau cupoanele de pensie pe ultimele trei luni înaintea perioadei de depunere a cererii, adeverinţe de şomaj, handicap sau lipsă a veniturilor (de la autoritatea fiscală locală; NU se acceptă declaraţie pe proprie răspundere);
 2. În cazul în care se doreşte certificarea faptului că familia are mai mulţi copii în întreţinere, trebuie prezentate fotocopii după certificatele de naştere precum şi adeverinţele de elev/student (dacă este cazul) ale acestora.
 3. Adeverinţă medicală în original de la medicul specialist, din care să rezulte că studentul/studenta suferă de o anumită afecţiune cronică sau handicap fizic/locomotor, însoţită de avizul medicului de la Cabinetul medical studenţesc;
 4. Fotocopie după hotărârea judecătorească de divorţ;
 5. Fotocopie după certificatul/certificatele de deces ale părinţilor
 6. Dacă un părinte este grav bolnav, se aduc acte doveditoare (adeverinţă de la medicul specialist);

Comisia nu va face publice datele din dosar decât în cazuri extreme.

Pentru orice alte informaţii sau nelămuriri, puteţi trimite un e-mail către cazari@asls.ro

INFORMAȚII GENERALE

Descrierea căminelor se găsește în Broșura Căminelor 2019/2020 – AICI.

Facultatea de Limbi și Literaturi Străine are locuri repartizate în toate căminele Universității din București, cu excepția căminului Gaudeamus. De asemenea, locurile repartizate Facultății în căminele A1, Pallady 1 și 2 au scăzut considerabil în ultimii ani și este posibil ca locurile primite să fie extrem de puține sau rezervate doctoranzilor!

Locurile sunt insuficiente pentru necesitățile Facultății.

Până la rezolvarea acestei situații, studenții care vor fi înmatriculați pe locuri CU TAXĂ din anul 1 cu media sub 7,00 (secțiile cu admitere prin examen scris) respectiv sub 8,00 (secțiile cu admitere pe bază de dosar sau mixtă) nu pot depune cerere de cazare, cu excepția cazurilor sociale/medicale.

Reamintim următoarele mențiuni (din metodologia FLLS):

Art. 14. Comisia de cazare va atribui locuri studenților care nu sunt integraliști sau au punctajul aferent situației academice sub 500 de puncte (media generală ~8,33) numai în limita locurilor disponibile. Studenții cu 4 sau mai multe restanțe nu vor fi cazați, cu excepția cazurilor sociale. Cazurile sociale grave cu situație academică problematică vor fi cazate numai în etapa redistribuirilor, în limita locurilor disponibile.

Menţionăm că articolul de mai sus se referă şi la cazurile sociale din viitorul an 1/M1, pentru mediile mai mici decât ultimele medii cazate.

Studenții anilor superiori pot depune cerere în perioada stabilită (mai-iunie), indiferent dacă au fost sau nu la taxă în anul curent, pentru că repartizarea buget/taxă are loc DUPĂ repartizarea locurilor la cămin.

DOCUMENTAȚII

 • Metodologia UB poate fi consultată AICI.
 • Metodologia FLLS poate fi consultată AICI.
 • Descrierea căminelor FLLS poate fi consultată AICI.

Pentru orice alte informaţii sau nelămuriri, puteţi trimite un e-mail către cazari@asls.ro