APEL LA CONTRIBUȚII

SESIUNEA DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE A STUDENȚILOR, MASTERANZILOR ȘI DOCTORANZILOR
DIN FACULTATEA DE LIMBI ŞI LITERATURI STRĂINE A UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI,

24-25 APRILIE 2020

Dragi studenți,

ca în fiecare an, am dori să organizăm și anul acesta Sesiunea Științifică a Studenților din cadrul facultății noastre. Ne-am gândit la perioada 24-25 aprilie ca fiind cel mai bun interval în acest sens, ținând cont și de faptul că studenții din anii terminali de la ciclurile de Licență și de Masterat intră după data de 1 mai în perioada de sesiune, restanțe și pregătire a examenelor finale. Ținând cont de contextul actual, propunem următoarele date sub rezerva că, dacă se va prelungi perioada de suspendare a cursurilor, vom ține sesiunile de comunicări științifice online. Ne-am bucura foarte mult dacă am putea organiza acest eveniment și așteptăm cu drag cât mai multe solicitări de participare. 

Iată câteva repere cu privire la sesiunea de comunicări:

  1. Înscrierea la conferință: 16.03.2020 – 17.04.2020
  2. Evaluarea rezumatelor primite: 17.04.2020 – 20.04.2020
  3. Comunicarea acceptului de participare/respingerii lucrării: 20.04.2020
  4. Publicarea programului conferinței pe site-ul FLLS: 21.04.2020
  5. Sesiunea de comunicări: 24-25.04.2020

Observații:

  1. Conferința se adresează tuturor studenților Facultății de Limbi și Literaturi Străine de la toate cele trei cicluri (Licență, Masterat, Doctorat).
  2. Pentru a se înscrie, studenții sunt rugați să trimită o prezentare de maxim 2 pagini, format standard*, care să includă și bibliografia, la adresa: alina.tigau@lls.unibuc.ro.
  3. Atât rezumatele trimise pentru înscriere cât și prezentările din cadrul conferinței se vor ține în limba română.
  4. O selecție de lucrări va fi publicată în revista online a conferinței, revistă pe care vrem să o creăm în decursul acestui an.

*12 Times New Roman, un rând distanță, justified

Share This