Selectează o Pagină

Pregătirea studenţilor de la maghiară revine de mai bine de zece ani catedrei de Hungarologie, care s-a dezvoltat atât cantitativ (de la 4 la 12 cadre didactice), cât şi calitativ: în afară de specialişti la discipline lingvistice şi literare, există în prezent lingvişti şi cadre bine pregătite în domeniul etnologiei, folclorului, semioticii, al limbii finlandeze.

Principalele obiective ale catedrei sunt pregătirea, formarea unor hungarologi, buni cunoscători ai limbii şi culturii maghiare, capabili să predea maghiara în şcoli şi licee, dar şi să desfăşoare o bună muncă de cercetare în domeniu. Este o caracteristică a catedrei de Hungarologie de la facultatea noastră faptul că pregăteşte şi studenţi de altă etnie decât maghiari şi oferă o pregătire axată pe studii de hungarologie, deci nu se limitează la studierea limbii şi literaturii.

Catedra de Hungarologie este şi un centru de cercetare, are bune legături cu alte centre universitare din ţară şi de peste hotare (mai ales din Ungaria), lansează programe de cercetare (bilingvism, interferenţe între cultura populară maghiară şi română).

Sef catedra: Prof. dr. Gyöző Zsigmond

– Prof . dr. Szabolcs Molnar

– Prof. dr. Gyöző Zsigmond

– Lect. Szabolcs Szonda

– Lect. Eva Banyai

– Conf. dr. Karoly Csiby

– Asist. Maria Magdolna Panczel