Calendarul de acordare a burselor pentru anul universitar 2017/2018

ATENȚIE! În urma actualizării salariului minim net la suma de 1065 RON, calendarul se prelungește după cum urmează:

 • până la 3 noiembrie 2017 – depunerea dosarelor pentru bursă socială* (cererile pentru burse de studiu/merit vor fi depuse după afișarea listei studenților eligibili – 7 noiembrie);
 • 6 noiembrie 2017 – afișarea listelor cu studenții beneficiari de bursă;
  • Listele pot fi consultate aici: BURSE de merit 2017BURSE sociale 2017
  • Toți studenții / masteranzii beneficiari de burse de merit I și II sunt obligați să depună cerere la secretara de an, în perioada 07.11 – 09.11 orele 12.00 – 14.00, pentru a solicita acordarea acesteia. În caz contrar, bursa nu va fi acordată. Cererea poate fi descărcată AICI (la motive se va trece situația academică);
 • 7-9 noiembrie 2017 – depunerea contestațiilor, program 12:00-14:00, la doamna secretar-șef Raluca Hassan;
 • 13 noiembrie 2017 – afișarea rezultatelor la contestații și listele finale;
 • Toți studenții / masteranzii beneficiari de burse de merit și sociale sunt obligați să depună un extras de cont care să conțină codul IBAN, la doamna Maria Ene, la casieria din Pitar Moș, după următorul program:
  • 07.11.2017 între orele 13.30 – 16.00
  • 08.11.2017 între orele 09.30 – 13.30
  • 09.11.2017 între orele 09.30 – 13.30
  • 10.11.2017 între orele 09.30 – 13.30
  • 13.11.2017 între orele 09.30 – 13.30
  • 14.11.2017 între orele 09.30 – 13.30

Cuantumul burselor pentru anul universitar 2017/2018

 • Bursă de performanță – 945 RON
 • Bursa de merit II – 840 RON
 • Bursa de merit I – 735 RON (fosta bursă de studiu)
 • Bursa socială – 630 RON

Informații generale despre burse AICI.

Metodologia de acordare a burselor în Universitatea din București poate fi consultată AICI.

*Dosarul pentru bursele sociale conține mai multe documente – detalii AICI. Atenție! Conform metodologiei (art. 41 și 42), determinarea venitului lunar mediu net al familiei studentului se realizează până la vârsta de 26 de ani luând în calcul veniturile părinților și ale copiilor aflați în grija lor, respectiv al membrilor familiei aflate în grija studentului (soție, copii etc.). Pentru studenții cu vârsta între 26 și 35 de ani, venitul lunar mediu net al familiei se va determina luând în calcul veniturile personale ale acestuia și ale persoanelor pe care le are în grijă (soție, copii etc.).